Sākums $ LEADER 2023-2027 $ SVVA Stratēģijas izstrāde

SVVA Stratēģijas izstrāde

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” laika posmā no š.g. janvāra līdz jūlijam izstrādāja Sabiedrības virzītas vietējās attīstības Stratēģiju (SVVA Stratēģiju) 2023.-2027.gada plānošanas periodam, lai piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenotu LEADER pasākumu savā darbības teritorijā.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content