Sākums $ Kontaktinformācija

Kontaktinformācija

Biedrība Rēzeknes novada partnerība

Biroja / pasta adrese: Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV- 4601 2.st., 80.-81.kab.
Tālr.: +371 26363497
E-pasts: info@rezeknespartneriba.lv

Pievērs uzmanību! Ieeja mūsu birojā ir no iekšpagalma puses. Tas ir parādīts video zemāk:

Rekvizīti

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība”
Reģ. Nr. 40008122543
Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV32UNLA0055002842787
Biroja adrese: Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV-4601

Rekvizīti ELFLA projektam

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība”
Reģ. Nr. 40008122543
Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Projekta Nr. 16-00-A019.400-000011
Valsts Kase, kods: TRELLV22
Konta Nr. LV60TREL9166033001000

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content