Sākums $ Stratēģija $ SVVA stratēģijas 2023-2027.gadam projekts

SVVA stratēģijas 2023-2027.gadam projekts

Jūn 15, 2023 | Stratēģija

Aicinām iepazīties ar biedrības “Rēzeknes novada partnerība” (VRG) sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023.-2027.gadam projektu un elektroniski iesniegt rakstiskus priekšlikumus laika posmā  no 26.06.2023. līdz 07.07.2023. Ar stratēģijas projekta Kopsavilkuma, rīcības plāna un Kritēriju apraksta maksimālās atbalsta intensitātes noteikšanu elektroniskā formātā iespējams iepazīties ŠEIT.

Priekšlikumus par SVVA stratēģijas projektu var iesniegt līdz 7.jūlijam (ieskaitot) nosūtot uz e-pastu: info@rezeknespartneriba.lv. Iesniedzot priekšlikumu obligāti jānorāda vārds, uzvārds, organizācijas vai interešu grupas pārstāvniecība, adrese un kontaktinformācija. Priekšlikumu veidlapa pieejama ŠEIT.

Kontaktpersona saziņai: Ineta Elksne, Stratēģijas administratīvā vadītāja, tālr.: 26363497, e-pasts: ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv.

Uzziņai: Rēzeknes novada partnerība izstrādā SVVA stratēģiju 2023.-2027.gadam, lai varētu piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenot LEADER pasākumu savā darbības teritorijā. Kopienā notika vairāki iedzīvotāju līdzdalības pasākumi LASĪT. Laika posmā no 26.06.2023. līdz 09.07.2023. notiek stratēģijas 2023-2027 projekta publiskā apspriešana VRG mājas lapā: www.rezeknespartneriba.lv.

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Papildināti tērpu komplekti Lendžu dejotājiem

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Aušanas meistardarbnīcas izveide

2024.gada Vasaras saulgriežos durvis vēra vaļā Gaigalavas pag. Strūžānos izveidotā aušanas darbnīca.  Realizēts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas...

Aužam Gaigalavā!

“Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība” ar Lauku atbalsta dienesta  finansiālo devumu īstenoja Rēzeknes novada partnerības atklātā LEADER projektu konkursa projektu “Aušanas nodarbības”. Nr. 23-01-AL15-A019.2202-000002. Tā mērķis: Rēzeknes novada...

Bērzgalē bērziem būt!

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Skip to content