Sākums $ LEADER 2023-2027 $ Noderīgi

Noderīgi

Projektu iesniedzējiem

Biedrības “Rēzeknes novada partnerība” Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2023.-2027. gadam pieejama ŠEIT

Projektus var iesniegt tikai Lauku Atbalsta Dienesta e-pieteikšanās sistēmā (EPS)

Informatīvs materiāls “Kā kļūt par EPS lietotāju?” pieejams ŠEIT

Normatīvie akti, metodikas

MK noteikumi Nr.580 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (10.10.2023.) pieejami ŠEIT

MK noteikumi Nr.113″Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības vispārējā kārtība lauku un zivsaimniecības attīstībai” (07.03.2023.) pieejami ŠEIT

Metodika “Fiksētas summas maksājums ar budžeta projekta aprēķina metodi “Lauku biļete” un to piemērošana Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.-2027.gadam” pieejama ŠEIT

Metodika “Fiksētas summas maksājums “Jauniešu iniciatīva” un to piemērošana Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.- 2027.gadam” pieejama ŠEIT

Metodika “Vienotās likmes finansējums sagatavošanas un vispārējām izmaksām un to piemērošana Kopējās Lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.-2027.gadam” pieejama ŠEIT

MK noteikumi Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” (04.09.2018.) pieejami ŠEIT

MK noteikumi Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” (21.11.2018) pieejami ŠEIT

Vizuālās identitātes vadlīnijas (2021.-2027. gadam) pieejamas ŠEIT

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content