Sākums $ Stratēģija $ Uzsākta stratēģijas izstrāde 2023.-2027.gadam

Uzsākta stratēģijas izstrāde 2023.-2027.gadam

Dec 11, 2022 | Stratēģija

Rēzeknes novada partnerība uzsāk sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādi 2023.-2027.gadam, lai piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenot LEADER pasākumu savā darbības teritorijā.LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.

Stratēģijas izstrādes process paredz plašu sabiedrības līdzdalību. Lai saprastu kādas ir teritorijas prioritārās vajadzības, ko iedzīvotāji savā ciemā, pagastā un novadā var paveikt paši un ko var paveikt piesaistot fondu finansējumu, tiks organizētas apkaimes darbnīcas “Cīmu sarunys” Rēzeknes novada pašvaldības apvienību ietvaros. Svarīga ir kopienas iedzīvotāju, tostarp, jauniešu, uzņēmēju, valsts pārvaldes institūciju specialistu, nevalstisko organizāciju pārstāvju un citu interesentu līdzdalība,  lai kopā varam uzlabot savu dzīves telpu un attīstīt uzņēmējdarbību laukos. Ik katra kopienas iedzīvotāja dalība sarunās ir nozīmīga, lai tiktu apkopoti priekšlikumi par dzīves kvalitātes uzlabošanu katrā ciemā.

Aktuālā informācija par Stratēģijas izstrādi un pieteikšanās aktivitātēm pieejama Rēzeknes novada partnerības mājas lapā www.rezeknespartneriba.lv un sociālajā tīklā facebook /rezeknespartneriba.lv. 

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Aicinām uz “Kopienu Persilādi 2024” Bebrenē

2024. gada 27. un 28. jūnijā Augšdaugavas novada Bebrenē, Bebrenes muižas kompleksā, notiks otrais Latvijas lauku kopienu un viedo ciemu vasaras forums "Kopienu Persilāde 2024". Pasākuma mērķis ir veicināt kopienu noturības spēju un pašpietiekamību, kā arī stiprināt...

Tautas tērpu iegāde Mākoņkalna folkloras kopai

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

Līderes iedvesmo darīt un veidot dzīvi laukos

Pavasara ziedēšanas pilnbriedā, 2024.gada 24.maijā Rēzeknes novada partnerībā satikās aktīvās kopienas sievietes, lai veicinātu sadarbību un rastu iedvesmu darboties lauku teritorijā. Sarunās ar iedvesmojošām kopienas līderēm, norisinājās pirmais biedrības “Rēzeknes...

Skip to content