Sākums $ LEADER 2023-2027 $ Projektu vērtēšana

Projektu vērtēšana

Projektu konkursa 1.kārta noslēgta

2024.gada 30.maijā biedrība “Rēzeknes novada partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu ELFLA intervences “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” SVVA Stratēģijas mērķa “Vietējās ekonomikas attīstība” rīcībās R1.1. “Uzņēmējdarbības attīstība” un R1.2. “Lauku biļete”.

Kārtas ietvaros tika iesniegti 7 projekti.

Informācija par pieprasīto publisko finansējumu atrodama ŠEIT

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content