Sākums $ Stratēģija $ Dažādu jomu pārstāvju līdzdalības darbnīca

Dažādu jomu pārstāvju līdzdalības darbnīca

Apr 12, 2023 | Stratēģija

Š.g. 28.aprīlī plkst. 13:00 Rēzeknes novada pašvaldības ēkā (konferenču zālē, Atbrīvošanas al. 95 a, Rēzeknē) norisināsies līdzdalības darbnīca vietējās kopienas uzņēmēju, nevalstisko organizāciju, jauniešu, pašvaldību un iedzīvotāju konsultatīvo padomju pārstāvjiem.

Rēzeknes novada partnerība turpina darbu pie jaunās LEADER stratēģijas 2023.-2027.gadam izstrādes. Vietējo kopienas iedzīvotāju vajadzības tika apzinātas Nautrēnu, Kaunatas, Maltas, Viļņu un Dricānu apvienību apkaimes darbnīcās “Cīmu sarunys”. Kopā norisinājās piecas darbīgas tikšanās ar Rēzeknes novada pagastu iedzīvotājiem. Plašāka informācija par darbnīcu norisi ir pieejama www.facebook.com/rezeknesnovads.lv .

Lai veicinātu vietējās kopienas uzņēmēju, nevalstisko organizāciju, jauniešu, pašvaldību un iedzīvotāju konsultatīvo padomju savstarpējo sadarbību, aicinām dažādu jomu pārstāvjus piedalīties līdzdalības darbnīcā. Darbnīcas mērķis ir stiprināt vietējās kopienas attīstību un sadarbību, nosakot Partnerības stratēģijas 2023.-2027. gadam vīziju, mērķus un rīcību virzienus. Partnerības stratēģija ir pamatdokuments, kurā ietverto mērķu īstenošanai tiks piesaistīts LEADER pasākuma finansējums.

Līdzdalības darbnīcas programma un darba kārtība ir pieejama ŠEIT

Veidosim stipru un viedu kopienu!

Dalībai darbnīcā jāreģistrējas elektroniski, aizpildot pieteikšanās anketu: https://ej.uz/Lidzdalibas_darbnica  vai rakstot uz e-pastu info@rezeknespartmeriba.lv

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Papildināti tērpu komplekti Lendžu dejotājiem

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Aušanas meistardarbnīcas izveide

2024.gada Vasaras saulgriežos durvis vēra vaļā Gaigalavas pag. Strūžānos izveidotā aušanas darbnīca.  Realizēts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas...

Aužam Gaigalavā!

“Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība” ar Lauku atbalsta dienesta  finansiālo devumu īstenoja Rēzeknes novada partnerības atklātā LEADER projektu konkursa projektu “Aušanas nodarbības”. Nr. 23-01-AL15-A019.2202-000002. Tā mērķis: Rēzeknes novada...

Bērzgalē bērziem būt!

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Skip to content