Sākums $ Stratēģija $ Dažādu jomu pārstāvju līdzdalības darbnīca

Dažādu jomu pārstāvju līdzdalības darbnīca

Apr 12, 2023 | Stratēģija

Š.g. 28.aprīlī plkst. 13:00 Rēzeknes novada pašvaldības ēkā (konferenču zālē, Atbrīvošanas al. 95 a, Rēzeknē) norisināsies līdzdalības darbnīca vietējās kopienas uzņēmēju, nevalstisko organizāciju, jauniešu, pašvaldību un iedzīvotāju konsultatīvo padomju pārstāvjiem.

Rēzeknes novada partnerība turpina darbu pie jaunās LEADER stratēģijas 2023.-2027.gadam izstrādes. Vietējo kopienas iedzīvotāju vajadzības tika apzinātas Nautrēnu, Kaunatas, Maltas, Viļņu un Dricānu apvienību apkaimes darbnīcās “Cīmu sarunys”. Kopā norisinājās piecas darbīgas tikšanās ar Rēzeknes novada pagastu iedzīvotājiem. Plašāka informācija par darbnīcu norisi ir pieejama www.facebook.com/rezeknesnovads.lv .

Lai veicinātu vietējās kopienas uzņēmēju, nevalstisko organizāciju, jauniešu, pašvaldību un iedzīvotāju konsultatīvo padomju savstarpējo sadarbību, aicinām dažādu jomu pārstāvjus piedalīties līdzdalības darbnīcā. Darbnīcas mērķis ir stiprināt vietējās kopienas attīstību un sadarbību, nosakot Partnerības stratēģijas 2023.-2027. gadam vīziju, mērķus un rīcību virzienus. Partnerības stratēģija ir pamatdokuments, kurā ietverto mērķu īstenošanai tiks piesaistīts LEADER pasākuma finansējums.

Līdzdalības darbnīcas programma un darba kārtība ir pieejama ŠEIT

Veidosim stipru un viedu kopienu!

Dalībai darbnīcā jāreģistrējas elektroniski, aizpildot pieteikšanās anketu: https://ej.uz/Lidzdalibas_darbnica  vai rakstot uz e-pastu info@rezeknespartmeriba.lv

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ELFLA...

Viedu ideju meklējumos “Sēlijas salās”

Šī gada 5.septembrī Rēzeknes novada partnerība organizēja pieredzes apmaiņas semināru “Sēlijas kopienas un viedie ciemi - LEADER programmas ieguldījumu to tapšanā un stiprināšanā”, lai iedvesmotos un gūtu viedas idejas, kas stiprinātu Rēzeknes novada kopienu,...

LEADER projektu konkursa 16. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 16.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

LEADER projektu konkursa 15. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 15.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Skip to content