Sākums $ Stratēģija $ Aicinām piedalīties aptaujā

Aicinām piedalīties aptaujā

Mai 11, 2023 | Stratēģija

Rēzeknes novada partnerība turpina darbu pie sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādes 2023.-2027.gadam, lai piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenot LEADER pasākumu savā darbības teritorijā.

Partnerībai ir ļoti svarīgs Rēzeknes novada uzņēmēju, jauniešu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju padomju interešu pārstāvju viedoklis par sadarbības iespējām, dalības nepieciešamību dažādos starpteritoriālos un  starptautiskos projektos un aktivitātēs.

Tikai 7- 10 minūtes Jūsu veltītā laika ir liela vērtība mūsu darbam turpmākajos piecos gados. Lūdzu, aizpildiet aptauju, atverot saiti https://www.visidati.lv/aptauja/2013154774/. Anketa ir anonīma, un tajā iegūtie dati tiks izmantoti tikai rezultātu analīzei apkopotā veidā.

Aktuālā informācija par stratēģijas izstrādes gaitu pieejama Rēzeknes novada partnerības mājaslapā www.rezeknespartneriba.lv  un sociālajos tīklos facebook /rezeknespartneriba.lv un instagram/rezeknespartneriba.

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ELFLA...

Viedu ideju meklējumos “Sēlijas salās”

Šī gada 5.septembrī Rēzeknes novada partnerība organizēja pieredzes apmaiņas semināru “Sēlijas kopienas un viedie ciemi - LEADER programmas ieguldījumu to tapšanā un stiprināšanā”, lai iedvesmotos un gūtu viedas idejas, kas stiprinātu Rēzeknes novada kopienu,...

LEADER projektu konkursa 16. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 16.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

LEADER projektu konkursa 15. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 15.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Skip to content