Sākums $ Par mums $ Padome

Padome

Biedrības “Rēzeknes novada partnerība” Padomes locekļi

  • Arvīds Dunskis – biedrības “Rēzeknes novada partnerība” Padomes priekšsēdētājs, Rēzeknes novada pašvaldība;
  • Jānis Troška – Rēzeknes novada pašvaldība;
  • Brigita Arbidāne – Rēzeknes novada pašvaldība;
  • Aija Kiserovska – LPKS “Viļāni”, pārstāv lauksaimnieku intreses;
  • Rita Tērauda – Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība “Sidrabrasa”, pārstāv lauku sieviešu intereses;
  • Daina Bordovska – Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrība “Saulstariņi”;
  • Juris Dombrovskis – Maltas pagasta Jauno ģimeņu biedrība “Hestija”;
  • Jānis Šaudiņš – biedrība “Maltys zīds”, pārstāv jauniešu intereses.

Biedrības “Rēzeknes novada partnerība” izpildinstitūcija

  • Ineta Elksne – Izpilddirektore.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content