Sākums $ LEADER $ Periods 2015-2020 $ Projektu vērtēšana

Projektu vērtēšana

Projektu konkursa 14.kārta noslēgta

2023.gada 17.maijā biedrība “Rēzeknes novada partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 14.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības...

Projektu konkursa 13.kārta noslēgta

2022.gada 22.decembrī biedrība “Rēzeknes novada partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 13.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās...

Projektu konkursa 12.kārta noslēgta

2022.gada 20.maijā biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 12.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās...

Projektu konkursa 11.kārta noslēgta

2022.gada 25.aprīlī biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 11.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās...

Projektu konkursa 10.kārta noslēgta

2021.gada 29.decembrī biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas...

Projektu konkursa 9.kārta noslēgta

2021.gada 15.februārī biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas...

Projektu konkursa 8.kārta noslēgta

2020.gada 20.februārī biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas...

Projektu konkursa 7.kārta noslēgta

2019.gada 15.maijā biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās...

Projektu konkursa 6.kārta noslēgta

2019.gada 22.martā biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās...

Projektu konkursa 5.kārta noslēgta

2018.gada 22.februārī biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās...

Projektu konkursa 3.kārta noslēgta

2017.gada 10.martā biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" ir veiksmīgi noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas...

Projektu konkursa 2.kārta noslēgta

2017.gada 10.februārī biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" ir veiksmīgi noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas...

Projektu konkursa 1.kārta noslēgta

2016.gada 20.maijā biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" ir veiksmīgi noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas...

Skip to content