Sākums $ 2015-2020 $ Projektu vērtēšana $ Projektu konkursa 11.kārta noslēgta

Projektu konkursa 11.kārta noslēgta

Apr 25, 2022 | Projektu vērtēšana

2022.gada 25.aprīlī biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 11.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās 2.1. “Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra”, 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” un 2.4. “Sakrālā mantojuma saglabāšana”.

Kārtas ietvaros tiks iesniegti 37 projekti.

Informācija par pieprasīto publisko finansējumu atrodama ŠEIT

Informācija par projektu konkursa vērtēšanas rezultātiem: R.2.1., R.2.2. un R.2.4.

Print Friendly, PDF & Email

Citi rezultāti

LEADER projektu konkursa 17.kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 17.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija, saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Projektu konkursa 17.kārta noslēgta

2023.gada 12.oktobrī biedrība “Rēzeknes novada partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 17.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās...

Projektu konkursa 14.kārta noslēgta

2023.gada 17.maijā biedrība “Rēzeknes novada partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 14.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības...

Projektu konkursa 13.kārta noslēgta

2022.gada 22.decembrī biedrība “Rēzeknes novada partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 13.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās...

Skip to content