Sākums $ 2015-2020 $ Projektu vērtēšana $ Projektu konkursa 7.kārta noslēgta

Projektu konkursa 7.kārta noslēgta

Mai 15, 2019 | Projektu vērtēšana

2019.gada 15.maijā biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās 2.1. “Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra”, 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība”, 2.3. “Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība”.


Kārtas ietvaros tika iesniegti 53 projekti.

Informācija par pieprasīto publisko finansējumu atrodama ŠEIT.

Informācija par projektu konkursa vērtēšanas rezultātiem ŠEIT: R.2.1., R.2.2. un R.2.3.

Pārskats par LEADER 7.kārtā iesniegtajiem projektiem atrodams ŠEIT.

Print Friendly, PDF & Email

Citi rezultāti

LEADER projektu konkursa 17.kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 17.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija, saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Projektu konkursa 17.kārta noslēgta

2023.gada 12.oktobrī biedrība “Rēzeknes novada partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 17.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās...

Projektu konkursa 14.kārta noslēgta

2023.gada 17.maijā biedrība “Rēzeknes novada partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 14.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības...

Projektu konkursa 13.kārta noslēgta

2022.gada 22.decembrī biedrība “Rēzeknes novada partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 13.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās...

Skip to content