Sākums $ LEADER $ Projektu iesniedzējiem $ Projektu vērtēšana

Projektu vērtēšana

LEADER projektu konkursa 1.kārtas rezultāti

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” informē, ka ir pabeigta 1.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija, saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. Projekti tika sarindoti pēc...

Projektu konkursa 1.kārta noslēgta

2024.gada 30.maijā biedrība “Rēzeknes novada partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to...

Projektu ieniedzējiem

Skip to content