• Ogas
  • Berries
  • lapassauklis

2017.gada 25.oktobrī biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība”.


Ir apkopota operatīvā informācija par projektu konkursa rezultātiem un pieprasīto publisko finansējumu, skatīt sadaļā LEADER - Projektu vērtēšana.

No 2017. gada 29. maija līdz 2017. gada 31. oktobrim biedrība “Silmalieši” īstenoja ELFLA projektu “Daudzveidīgu tērpu iegāde silmaliešu radošajai izaugsmei ”, līguma Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000020.


Silmalas pagasta iedzīvotāji ir aktīvi Rēzeknes novada kultūras dzīves līdzdalībnieki. Projekta idejas identificēšanai tika veikta 48 pašdarbības kolektīvu dalībnieku un vadītāju mutiska aptauja un tie izteica vēlmi uzlabot savu skatuvisku tēlu. Silmaliešu radošā dzīve ir saistīta ar dalību dažāda virziena pašdarbības kolektīvos (dziedāšana, dejošana, teātra māksla un dažādu mūzikas instrumentu spēle). Diemžēl, emocionālu diskomfortu, piedaloties mūsu novada konkursos un dažādos sabiedriskos pasākumos, kolektīvu dalībniekiem radīja piemērotu un spilgtu tērpu neesamība.

Lasīt tālāk ...

Šī gada 9-13.oktobrī Rēzeknes rajona kopienu partnerība (Partnerība) piedalījās starptautiskā konferencē par godu 10 gadu LEADER pieejas īstenošanai Bulgārijā, kas vērsta uz Eiropas Savienības un trešo valstu pieredzes apmaiņu, lai veicinātu kopīgu projektu īstenošanu, kā arī sekmētu LEADER pieejas ieviešanu citās valstīs.

Lasīt tālāk ...

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā Lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projekta pieteikumu “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde fizisko aktivitāšu veicināšanai” (Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000007) , kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu konkursu izsludināja biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.


Projekta mērķis ir iegādājoties grīdas mazgājamo mašīnu un vispārattīstošo inventāru fiziskajām aktivitātēm izveidojot kvalitatīvas un dažādotas brīvā laika pavadīšanas iespējas iedzīvotājiem, jauniešiem un visiem, kas aktīvi nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm. Vietējiem iedzīvotājiem, būs iesēja izmantot sporta zāli ar papildus nodarbībām.

Lasīt tālāk ...

Viļānu novada Sokolku pagastā biedrība ‘’Odziņa” ir īstenojusi projektu Nr.17-01-AL15-A019.2202-000018 „Biedrības “Odziņa” materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”. Projekts tika īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 


Īstenojot šo projektu biedrība “Odziņa” iegādājās krāsaino multifunkcionālo iekārtu, fotoaparātu, formu izgriešanas un reljefu izspiešanas mašīnu un trafaretus, galdus, šujmašīnu, overloku, gludināmo dēli un gludekli.

Lasīt tālāk ...

Veicinot vietējo iedzīvotāju zināšanu un pieredzes apmaiņu, Rēzeknes rajona kopienu partnerība sadarbībā ar Gulbenes novada partnerību “SATEKA” šī gada 28.09.2017.-29.09.2017. organizēja braucienu “LEADER projektu ieguldījums mazās uzņēmējdarbības, sabiedrības aktivizēšanā un teritorijas attīstībā Gulbenes novadā”. Braucienā piedalījās ražotāji, zemnieku saimniecību, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji no Rēzeknes un Viļānu novadiem.


Pirmie ražotāji, ko dalībnieki apmeklēja - Inguna un Aivars Ozoli. Jau ienākot ražotnē, telpu pildīja pīrādziņu, smalkmaizīšu un maizes smarža. Inguna un Aivars savu ražošanas uzņēmumu mājas apstākļos dibinājuši 2013.gadā, LEADER atbalsts izmantots iekārtu iegādei, arvien paplašinot ražotni un piedāvājot jaunu produkcijas sortimentu. Šogad ražotne izvirzīta konkursam “Sējējs-2017”.

Lasīt tālāk ...

Neskatoties uz laikapstākļiem, rudens darbi negaida, un, LEADER projektu konkursa 4.kārtas rosībai sākoties, Rēzeknes rajona kopienu partnerība (Partnerība) šī gada 5.oktobrī organizēja informatīvu semināru projektu iesniedzējiem, kas plāno piedalīties projektu konkursā SVVA Stratēģijas rīcībā 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība”.


Semināra laikā Stratēģijas administratīvā vadītāja informēja par projektu konkursa nosacījumiem, kā arī detalizēti skaidroja pieteikuma veidlapas aizpildīšanas prasības. Dalībniekiem bija iespēja apgūt kvalitatīva projekta rakstīšanas principus un uzdot interesējošos jautājumus, uz kuriem atbildes sniedza Partnerība un Lauku atbalsta dienesta pārstāvji.

 

Ņemot vērā kuplo semināra apmeklētāju skaitu, Partnerība prognozē, ka konkursa ietvaros tiks iesniegti daudzi interesanti un vērtīgi projekti.

 

Lai veiksmīgs un radošs projektu pieteikumu sagatavošanas laiks! Gaidīsim projektu pieteikumus līdz 25.10.2017.

 

Informācija par projektu konkursu ŠEIT un ŠEIT

Noderīgas saites

lad logo

Latvijas lauku forums logo

Rezeknes nov logo

Vilanu nov logo

 

ZM logo