Sākums $ Par mums $ Partnerība

Partnerība

Biedrība „Rēzeknes novada partnerība” (Partnerība) ir vietējā rīcības grupa (VRG), kas darbojas kopš 2007.gada un apvieno dažādus sabiedrības interešu pārstāvjus no vietējām organizācijām, pašvaldībām, uzņēmējiem un iedzīvotāju grupām.

Mērķis ir ar savu darbību veicināt Rēzeknes novadā teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Darbība vērsta uz:

  • Vietējās kopienas teritorijas attīstību, kas balstīta uz teritorijas stratēģiju un plānošanas dokumentiem;
  • Valsts, Eiropas Savienības, labdarības fondu un cita finansējuma piesaisti, kas sekmē teritorijas un tajā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves un dzīvesvietas kvalitātes attīstību;
  • LEADER pieejas īstenošanu, balstoties uz Partnerības izstrādāto SVVA Stratēģiju noteiktam plānošanas periodam.

Biedrības statūti
Biedrības statūti apstiprināti LR Uzņēmumu reģistrā 2008. gada 9.janvārī, ar grozījumiem, 2022. gada 30.martā.

Biedrība darbojas Rēzeknes novada teritorijā (saskaņā ar 2021. gada teritoriālās reformas rezultātiem). Kopējā platība ir 2811, 363 km2  ar kopējo iedzīvotāju skaitu 29014 (avots: csb.gov.lv datu bāze, 2023).  Teritorijā ietilpst 28 pagasti un 1 pilsēta -Viļāni, kas ir apvienotas piecās administratīvajās vienībās:

  • Viļānu apvienība – Viļānu pilsēta, Sokolku, Dekšāres pagasts
  • Kaunatas pagastu apvienība – Čornajas, Griškānu, Kaunatas, Mākoņkalna, Stoļerovas pagasts
  • Maltas pagastu apvienība – Feimaņu, Lūznavas, Maltas, Ozolaines, Pušas, Silmalas pagasts;
  • Nautrēnu pagastu apvienība – Audriņu, Bērzgales, Ilzeskalna, Lendžu, Nautrēnu, Vērēmu pagasts;
  • Dricānu pagastu apvienība – Dricānu, Gaigalavas, Nagļu, Ozolmuižas, Rikavas, Stružānu, Sakstagala, Kantinieku pagasts.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content