Sākums $ Par mums $ Partnerība

Partnerība

Biedrība „Rēzeknes novada partnerība” (Partnerība) ir vietējā rīcības grupa, kas vieno dažādu sabiedrības interešu pārstāvjus no vietējām pašvaldībām, uzņēmējiem, vietējās attīstības organizācijām un iedzīvotāju grupām. Kopš 2007. gada Partnerība darbojas Rēzeknes novada (saskaņā ar 2021. gada teritoriālās reformas rezultātiem) teritorijā.

Biedrības mērķis ir ar savu darbību veicināt Rēzeknes novada teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Partnerība ir viena no 35 vietējās rīcības grupām Latvijā (VRG).

Tā darbojas Rēzeknes novada teritorijā, kurā ietilpst 28 administratīvās teritoriju vienības un 1 pilsēta – Viļāni. Teritorija iedalīta piecās pagastu apvienībās:

  • Viļānu apvienība – Viļānu pilsēta, Sokoloku, Dekšāres pagasts
  • Kaunatas pagastu apvienība – Čornajas, Griškānu, Kaunatas, Mākoņkalna, Stoļerovas pagasts
  • Maltas pagastu apvienība – Feimaņu, Lūznavas, Maltas, Ozolaines, Pušas, Silmalas pagasts;
  • Nautrēnu pagastu apvienība – Audriņu, Bērzgales, Ilzeskalna, Lendžu, Nautrēnu, Vērēmu pagasts;
  • Dricānu pagastu apvienība – Dricānu, Gaigalvas, Nagļu, Ozolmuižas, Rikavas, Stružānu, Sakstagala, Kantinieku pagasts.

Kopējā platība – 2811 km2.

Kopējais iedzīvotāju skaits –31 055 (PMLP dati, 2021).

Biedrības statūti

Attēls no www.rezeknesnovads.lv

Vietējās rīcīgas grupas Latvijā.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content