Sākums $ LEADER 2023-2027 $ SVVA stratēģija

SVVA stratēģija

Ar pilnu SVVA startēģiju var iepazīties šeit – Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2023.-2027. gadam (PDF).

Rēzeknes novadā dzīvo uzņēmīgi un radoši cilvēki, kuri darbojas kvalitatīvā un zaļā dzīves vidē ar attīstītu daudznozaru uzņēmējdarbību, inovācijām un daudzveidīgiem pakalpojumiem, kas balstās kopienas identitātes vērtībās un kultūrvēstures tradīcijās.

SVVA Stratēģijas vīzija

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content