Sākums $ Notikumi $ Biedrības biedri tiekas ikgadējā kopsapulcē

Biedrības biedri tiekas ikgadējā kopsapulcē

Apr 5, 2024 | Notikumi

26.martā norisinājās ikgadējā biedrības “Rēzeknes novada partnerība” biedru kopsapulce, lai atskatītos uz 2023.gadā un iepriekšējā plānošanas periodā paveikto, iepazītu jauno plānošanas periodu un aktualizētu citus jautājumus.

2023.gada izskaņā Partnerība noslēdza iepriekšējo plānošanas periodu. Kopsapulces dalībniekiem tika sniegts atskats uz 2015.-2020.gada, ar pārejas periodu 2021.,2022.gads plānošanas periodu. Atskatu spilgti papildināja LEADER pārtikas produktu inovāciju degustācija. Tas apliecināja, ka LEADER pieeja ir sniegusi nozīmīgu devumu uzņēmējdarbības attīstībai VRG darbības teritorijā, sekmējot inovatīvu un konkurētspējīgu pārtikas produktu ražošanu.

Pēc tam kopsapulces darba kārtības fokusā bija Sabiedrības virzītas vietējās attīstības Stratēģijas 2023.-2027.gadam iepazīšana. Klātesošie tika iepazīstināti ar jaunā perioda Partnerības SVVA Stratēģijas izvirzītajiem trīs stratēģiskajiem mērķiem un septiņām rīcībām, kā arī to ieviešanas plānu.

Šajā plānošanas periodā LEADER pieejas maksimālo atbalsta intensitāti atbilstoši SVVA Stratēģijai varēs saņemt projektu idejas, kuras ietver izvirzīto horizontālo prioritāšu pazīmes. Sarunās biedri pozitīvi novērtēja līdz šim īstenotos LEADER projektus un pauda cerību, ka horizontālās prioritātes sekmēs attīstību tajos virzienos, kas var būtiski uzlabot Rēzeknes novada ekonomiku, stiprināt kopienas iedzīvotāju un NVO kapacitāti, kā arī gan veidot mūsdienīgu dzīves telpu, gan saglabāt esošo kultūras mantojumu.

Kopsapulcē biedri atzinīgi novērtēja Partnerības izpilddirektores, Stratēģijas administratīvā vadītājas Inetas Elksnes ieguldījumu Partnerības darbības nodrošināšana, Rēzeknes novada uzņēmējdarbības attīstībā un teritorijas stiprināšanā.

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Jauni tērpi dramatiskajam kolektīvam “Raudive”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

1.kārta uzņēmējdarbības atbalstam atvērta līdz 30.05.2024.

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa pieteikšanās 1. kārtu uzņēmējdarbības projektiem ar kopējo publisko ELFLA finansējumu 600000 EUR. Pieteikumu iesniegumu pieņemšanas termiņš kārtai ir no 2024.gada...

Tiešsaistes tikšanās kopienu stiprināšanai II

Biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar pieaicinātiem ekspertiem organizē “Viedās trešdienas”. “Viedajās trešdienas” – tās ir tiešsaistes tikšanās zoom platformā katru vai katru otro trešdienu, kur ir lieliska iespēja uzzināt vērtīgo, aktuālo un noderīgo darbam...

Sieviešu tīklošanās un sadarbības veicināšanas pasākums

Š.g. 24.maijā plkst. 17:00 Rēzeknes novada partnerības telpās, Atbrīvošanas alejā 90, norisināsies sabiedriski aktīvo, uzņēmīgo un viedo sieviešu tīklošanās pasākumu „LĪDERE laukos”.  Rēzeknes novada partnerība organizē pirmo sieviešu tīklošanās pasākumu ar mērķi...

Vasaras koncerttērpi vokālajam ansamblim ALMUS

“Rēzeknes novada partnerības” rīkotā atklātā LEADER projektu konkursa rezultātā,  Dricānu kultūras biedrība AUSEKLIS realizēja projektu Nr. 23-01-AL15-A019.2202-000032 "Vasaras koncerttērpu iegāde vokālajam ansamblim ALMUS", kas tika iesniegts Eiropas Savienības...

Skip to content