Sākums $ 2023-2027 $ Projektu konkurss $ Izsludināta LEADER projektu konkursa 1. kārta uzņēmējdarbībai

Izsludināta LEADER projektu konkursa 1. kārta uzņēmējdarbībai

Mar 28, 2024 | Projektu konkurss, Sludinājumi

Pieteikumu iesniegumu pieņemšanas termiņš kārtai ir no 2024.gada 30.aprīļa līdz 2024.gada 30.maijam. Lauku atbalsta dienesta (LAD) www.lad.gov.lv Elektroniskās pieteikšanas sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA Stratēģijas mērķa “Vietējās ekonomikas attīstība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībās:

R1.1. “Uzņēmējdarbības attīstība” piešķirtais finansējums 500000 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam līdz 100000 EUR infrastruktūras projektiem; pārējiem projektiem līdz 50000 EUR.
Atbalsta intensitāte no projekta attiecināmo izmaksu summas: no 40 % līdz 65 % .
Projektu īstenošanas termiņš:  līdz 2 gadiem no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana; 1 gads no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu – pārējiem projektiem. Atbalstam var pieteikties fiziska vai juridiska persona, kura vēlas uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību Rēzeknes novadā.

R1.2. “Lauku biļete” ar darījumdarbības plāna īstenošanu piešķirtais finansējums 100000 EUR. Fiksētais maksājums vienam projektam līdz 15000 EUR. Atbalsta intensitāte no projekta attiecināmo izmaksu summas:  65%.
Atbalstam var pieteikties fiziska vai juridiska persona, kura ir VRG teritorijā reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā astoņpadsmit mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai plāno uzsākt saimniecisko darbību.
Projektu īstenošanas termiņš: līdz 3 gadiem no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu

ELFLA finansējumu var saņemt būvniecībai,  pamatlīdzekļu iegādei, produkta vai pakalpojuma izveidei un attīstīšanai, atpazīstamības veicināšanai un darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai.

Aicinām par savas idejas atbilstību konsultēties, sazinoties ar SVVA Stratēģijas administratīvo vadītāju
Inetu Elksni (tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknesparnteriba.lv).

Plašāka informācija biedrībā “Rēzeknes novada partnerība”, Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē, kā arī mājas lapā: www.rezeknespartneriba.lv, sadaļā LEADER 2023-2027/ sludinājumi un Noderīgi.

SLUDINĀJUMS

PAŠNOVĒRTĒJUMA VEIDLAPA

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content