Sākums $ LEADER $ LEADER 2015-2020

LEADER 2015-2020

ATBILSTOŠĀ SADAĻĀ LABAJĀ PUSĒ ir pieejama 2025.-2020.gada, ar pārejas periodu 2021.-2022.gadam, plānošanas perioda SVVA stratēģija, informatīvie materiāli, informācija par projektu konkursiem, sadarbības projektiem, projektu vērtēšanu un iepirkumiem.

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” ieviesa LEADER pieeju VRG darbības teritorijā, īstenojot “Sabiedrības virzīta vietējās attīstības Stratēģija  2015.-2020.gadam, ar pārejas periodu 2021.-2022.gadam”.

LEADER projektu preses relīzes pieejamas ŠEIT.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content