• Autumn
  • Autumn1
  • Zalesauklis
  • labība

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta projektu iesniegumu konkursa 4. kārtu ar kopējo finansējumu 156 477,44 EUR. Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2017.gada 25. septembra līdz 2017.gada 25. oktobrim.

 

Rēzeknes rajona kopienu partnerība ar ELFLA atbalstu turpina „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” (SVVA Stratēģija) mērķa “Kvalitatīva un labiekārtota dzīves vide” (M2) īstenošanu LAP 2014.-2020.gadam pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks SVVA Stratēģijas M2 Rīcībā “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” (R.2.2.).

  

R2.2. Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība:

 

Rīcības atbalsta apmērs : 156 477,44 EUR

 

Maksimālā atbalsta intensitāte: 90% no projekta attiecināmo izmaksu summas (sabiedriskā labuma projekts).

Lasīt tālāk ...

21. septembrī biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Partnerība) piedalījās Latvijas Lauku foruma rīkotajā pasākumā (forumā), kas notika Iecavas novadā 21.-22. septembrī. Pasākuma laikā apskatītas sekojošas tēmas: LEADER pieejas īstenošanas pieredze -  iedzīvotāju aktivizēšana un ietekme uz teritorijas attīstību, iesaistīto partneru sadarbība un lēmumu pieņemšanas process.

 

Lasīt tālāk ...

Šī gada septembrī apritēja desmit gadu kopš biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Partnerība) dibināšanas sapulces, kas tika sasaukta 2007. gada 19. septembrī. Partnerība darbojās toreizējā Rēzeknes rajona teritorijā, un šobrīd tā ietver Rēzeknes novada un Viļānu novadu teritorijas.

 

Darbības laikā ir gan turpinātas iesāktās iniciatīvas, gan īstenotas jaunas idejas, taču Partnerības mērķis ir palicis nemainīgs – sekmēt teritorijas ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo labklājību, sniedzot iespēju lauku iedzīvotājiem piesaistīt LEADER programmas Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai finansējumu uzņēmējdarbības attīstībai, teritorijas sakārtošanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes rajona kopienu partnerība projekta Nr. 16-00-A019.400-000011 ietvaros organizē Rēzeknes un Viļānu novadu mājražotājiem, amatniekiem, mazajiem uzņēmējiem, pašvaldību un NVO pārstāvjiem divu dienu informācijas un pieredzes apmaiņas pasākumu projektu ideju ģenerēšanai, sadarbības veicināšanai „LEADER projektu ieguldījums mazās uzņēmējdarbības, sabiedrības aktivizēšanā un teritorijas attīstībā Gulbenes novadā”.

 

Pieredzes apmaiņas brauciens: 28.09.2017.-29.09.2017. uz Gulbenes novada partnerības “SATEKA” teritoriju, lai iepazītos ar tās aktīvajiem lauku uzņēmējiem un LEADER projektu īstenotājiem.

 

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS!

 

Plašāka informācija tālr.: 26363497 vai info@rezeknespartneriba.lv.

 

Pieteikšanās līdz 26.septembrim vai tikmēr, kamēr ir pieejamas vietas, aizpildot anketu ŠEIT

 

BRAUCIENA PROGRAMMA

 

 

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā Lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projekta pieteikumu “Akustiskās sistēmas un apgaismojuma nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000014), kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu konkursu izsludināja biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.

Lasīt tālāk ...

RezeknesP RT @RezeknesP: LEADER projektu konkursa 4.kārta ir izsludināta! Vairāk par konkursu -https://t.co/HY093U5aHy https://t.co/QR9JIQfwZm
RezeknesP RT @NVA_gov_lv: Lasi un uzzini, kādas apmācības vari apgūt projektā „Jauniešu garantijas”! https://t.co/iShmjMSh1C

Noderīgas saites

lad logo

Latvijas lauku forums logo

Rezeknes nov logo

Vilanu nov logo

 

ZM logo