• Pukitessauklis
  • Cerini
  • Mezabele
  • Zalesauklis

Vainags 3LLKP3. Latvijas Lauku kopienu parlamenta dalībnieki atbalstījuši 10 būtiskākos virzienus lauku nākotnes attīstībai nākamajiem diviem gadiem, paužot nepieciešamību iekļaut vairākus punktus nākamajam Latvijas Nacionālajā attīstības plānam, Lauku attīstības programmai pēc 2020. gada, Reģionālajās attīstības pamatnostādnēm pēc 2019. gada, Sabiedrības virzītai vietējai attīstībā pēc 2020. gada, kā arī Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs pēc 2018. gada.Parlamenta dalībnieki rosinājuši Ministru kabineta un NVO memoranda padomei aktīvi rīkoties, lai Ministrijas un pašvaldības uzlabotu tiesisko vidi dažādu funkciju deleģēšanai nevalstiskām organizācijām, kā arī veicinātu sabiedrības iespējas iesaistīties caurspīdīguma veicināšanā valsts pārvaldē un pašvaldību darbā.

Lasīt tālāk ...

Skonai Siguldā footo 1163 x 801 1024x7052017.gada 17.maijā ir apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības projekts “Rēzeknes novada vokālās studijas "SKONAI" darbības atbalsts”, kurš tika iesniegts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā ES ELFLA projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Projekta mērķis ir uzlabot Rēzeknes novada vokālās studijas "SKONAI" vizuālo tēlu un koncertdarbībai nepieciešamo aprīkojumu, iegādājoties skatuves tērpu komplektu, digitālās klavieres un portatīvo datoru.

Lasīt tālāk ...

2017. gada aprīlī tika atbalstīts Sarkaņu Romas katoļu draudzes projekts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, kurš tika iesniegts biedrībai „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.


Projekta mērķis nodrošināt Sarkaņu Jaunavas Marijas Bezvainīgi Ieņemtās Romas katoļu baznīcas saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un efektīvāku sociālekonomisko izmantošanu.

Lasīt tālāk ...

IMG 20170606 WA0001SIA” Zaļā sala R” 2017.gada aprīlī uzsākusi ES ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020 .gadam apakšpasākuma 19.2” Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1.” Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” projekta „Dzīvosim zaļi” realizāciju.


Uzņēmums SIA “ZAĻĀ SALA–R” piedāvā gan pasākumu rīkošanas iespējas un ēdināšanu, gan arī nodrošina pasākumu apmeklētājus ar naktsmītnēm un darbojas kā viesnīca.


Lai uzlabotu sniegto pakalpojumu energoefektivitāti ir nepieciešams samazināt tekošās izmaksas un darbietilpību, kas saistītas ar siltumenerģijas un elektroenerģijas izmantošanu. To visu var panākt ar atjaunojamo energoresursu – saules enerģijas palīdzību un automātisku apkures vadību.


Viesu mājā, lai nodrošinātu karsto ūdeni ziemas sezonā tiek kurināts malkas apkures katls, bet vasaras mēnešos lietoti elektriskie boileri. Balstoties uz to, tika pieņemts lēmums uzstādīt salīdzinoši nelielas jaudas saules kolektoru sistēmu, kuru papildinās ar lielāka izmēra akumulācijas tvertni.


Šī projekta ietvaros paredzēts iegādāties saules kolektorus un saules baterijas, veļas mazgāšanas iekārtas: veļas gludināmo rulli; veļas žāvētāju; veļas mašīnu.

Lasīt tālāk ...

RezeknesP Kandavā notiks 3.Latvijas Lauku kopienu parlaments „Visai Latvijai jādzīvo! – Lauku nākotnes ceļa izstrāde”.

Noderīgas saites

lad logo

Latvijas lauku forums logo

Rezeknes nov logo

Vilanu nov logo

 

ZM logo