• Sauklis_285

afisa19. janvārī Rēzeknes novada pašvaldības telpās no plkst. 10.00 līdz 13.00 notiks vietējo mājražotāju un amatnieku tirdziņš “Lobs lobam”, kurā būs iespēja iegādāties vietējos ražojumus - pārtiku un amatniecības izstrādājumus.

 

Vairāk informācijas: pie nodibinājuma “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) vecākās konsultantes Anitas Matisanes (mob. +371 29678406, e-pasts learn@rezeknesnovads.lv).

Jaunam gadam sākoties, biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” organizē informatīvo semināru ciklu “SATIEC LĪDERI”, kas notiks Rēzeknes un Viļānu novados. Semināra ietvaros tiks sniegta informācija par LEADER finansējuma pieaistes iespējām uzņēmējdarbības un sabiedriskā labuma projektiem.

 

Uz semināru aicināti interesenti, kas plāno uzsākt vai attīstīt esošo uzņēmējdarbību, uzlabot vietējās teritorijas infrastruktūru, dažādot sabiedriskās aktivitātes savā novadā, pagastā, ciematā.

Lasīt tālāk ...

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta projektu iesniegumu konkursa 3. kārtu ar kopējo finansējumu 427 354,81 EUR. Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2017.gada 10. februāra līdz 2017.gada 10.martam.

 

Rēzeknes rajona kopienu partnerība ar ELFLA atbalstu turpina „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” (SVVA Stratēģija) īstenošanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP) pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros un uzsāk projektu iesniegumu pieņemšanu M1 “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” sekojošās Rīcībās:

 

R1.1. Uzņēmējdarbības uzsākšana
Rīcības atbalsta apmērs: 152 806,34 €
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 20 000 €
Maksimālā atbalsta intensitāte: 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas;
Rīcības apraksts: rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu produktu, pakalpojumu attīstību, jaunas uzņēmējdarbības vides veidošanu dažādās ražošanas nozarēs un jaunu pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē, paredzot ieguldījumus aprīkojuma iegādē un uzstādīšanā, produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanā, tai skaitā mājražošanā un tūrisma nozarē.

Lasīt tālāk ...

Ziemas Saulgriežiem tuvojoties, tiek apdarīti svarīgākie darbi, izvērtēts aizvadītais gads un apcerētas jaunas idejas nākotnei. Tā arī Rēzeknes rajona kopienu partnerība (Partnerība) šī gada nogali noslēdza ar semināru mājražotājiem un amatniekiem, sapulcinot tos kopā un dodot iespēju apmainīties kontaktiem, idejām, risinājumiem. Seminārā ieradās vairāk nekā 20 dalībnieku, kas pārstāvēja tādas nozares kā pārtikas pārstrāde (gaļas produktu un piena produktu ražošana, sulas), keramikas izstrādājumu ražošana, tirdzniecība, biškopība, lauku tūrisms, ārstniecības augu izmantošana un garšvielu ražošana, ziepju ražošana, apģērba dizains un šūšana, mājražošana.

Lasīt tālāk ...

RezeknesP Partnerības LEADER projektu konkursa 1.kārtas ietvaros apstiprināti 14 projekti! https://t.co/qLtW0YL7JK
RezeknesP 27.10. plkst.13.00 viesu namā "Zaļā sala" notiks seminārs “Solidaritātes ekonomika kopienu labklājībai”! Piesakies: https://t.co/em02OTEgrr

Noderīgas saites

lad logo

Latvijas lauku forums logo

Rezeknes nov logo

Vilanu nov logo

 

ZM logo