• lapassauklis

Ir apkopota operatīvā infomācija par projektu konkursa rezultātiem un pieprasīto publisko finansējumu, skatīt sadaļā LEADER - Projektu vērtēšana.

Biedrības biedri tiek aicināti uz ikgadējo biedrības "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" kopsapulci, kas notiks šī gada 1.martā, plkst.10.00 Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē (kamīnzālē, 4.st.).

Lasīt tālāk ...

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta projektu iesniegumu konkursa 3. kārtu ar kopējo finansējumu 427 354,81 EUR. Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2017.gada 10. februāra līdz 2017.gada 10.martam.

 

Rēzeknes rajona kopienu partnerība ar ELFLA atbalstu turpina „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” (SVVA Stratēģija) īstenošanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP) pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros un uzsāk projektu iesniegumu pieņemšanu M1 “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” sekojošās Rīcībās:

 

R1.1. Uzņēmējdarbības uzsākšana
Rīcības atbalsta apmērs: 152 806,34 €
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 20 000 €
Maksimālā atbalsta intensitāte: 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas;
Rīcības apraksts: rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu produktu, pakalpojumu attīstību, jaunas uzņēmējdarbības vides veidošanu dažādās ražošanas nozarēs un jaunu pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē, paredzot ieguldījumus aprīkojuma iegādē un uzstādīšanā, produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanā, tai skaitā mājražošanā un tūrisma nozarē.

Lasīt tālāk ...

16. februārī Rēzeknes novada pašvaldības telpās no plkst. 10.00 līdz 13.00 notiks vietējo mājražotāju un amatnieku tirdziņš “Lobs lobam”, kurā būs iespēja iegādāties vietējos gardumus un amatniecības izstrādājumus.

 

Vairāk informācijas: pie nodibinājuma “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) vecākās konsultantes Anitas Matisanes (mob. +371 29678406, e-pasts learn@rezeknesnovads.lv).

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu “Baltijas Reģionālais fonds” Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros organizē apmācības jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem no visas Latvijas par iniciatīvu plānošanu un īstenošanu vietējās kopienas labā! Apmācības notiks no 2. līdz 4. februārim viesu namā “Turbas”, Ikšķiles novadā!


Pieteikšanās apmācībām līdz 26. janvārim, aizpildot pieteikumu šeit - http://ejuz.lv/iniciativasvietejakopiena.

Lasīt tālāk ...

RezeknesP Partnerības LEADER projektu konkursa 1.kārtas ietvaros apstiprināti 14 projekti! https://t.co/qLtW0YL7JK
RezeknesP 27.10. plkst.13.00 viesu namā "Zaļā sala" notiks seminārs “Solidaritātes ekonomika kopienu labklājībai”! Piesakies: https://t.co/em02OTEgrr

Noderīgas saites

lad logo

Latvijas lauku forums logo

Rezeknes nov logo

Vilanu nov logo

 

ZM logo