Sākums $ Notikumi $ Aizvadītas “LEADER dīnys” par jauniešu iespējām

Aizvadītas “LEADER dīnys” par jauniešu iespējām

Mar 22, 2024 | Notikumi

Pasākuma ievadā stratēģijas administratīvā vadītāja Ineta Elksne dalībniekiem sniedza informatīvu priekšstatu par LEADER programmas mērķiem un  iespējām, kā arī biedrības “Rēzeknes novada partnerība” darbību. Pasākuma fokusā bija pirmo reizi Partnerības SVVA Stratēģijas ietvaros izvirzītā stratēģiskā rīcība “Jauniešu iniciatīvas”, tāpēc klātesošie interesenti tika saturīgi iepazīstināti ar vispārīgiem nosacījumiem saskaņā ar jauno Partnerības SVVA Stratēģiju un Zemkopības ministrijas apstiprināto metodiku fiksētas summas maksājuma piemērošanai.

Radošajā aktivitātē dalībnieki izstrādāja jauniešu iniciatīvu pilotprojektu idejas, izceļot SVVA Stratēģijas prioritārās tēmas un aktualitātes jauniešu auditorijai –  vietas identitāte, sadarbība/ tīklošanās, laimes indekss un vide/ drošība. Katra grupas dalībnieka līdzšinējā pieredze darbā ar jaunatni vai projektu izstrādē sniedza ieguldījumu kopējas idejas attīstībai. Noslēgumā grupas prezentēja idejas – izglītojošu podkāstu ierakstīšana, jauniešu iepazīstināšana ar dažādām darba vidēm, neformālās apmācības pašnovērtējuma paaugstināšanai, piederības sajūtas veicinoši un izzinoši pārgājieni dabā. Katrai tēmai tika rasta atbilstoša pieeja un ideja, lai sasniegtu izvirzīto auditoriju un veicinātu jauniešu iesaisti.

Grupu darbs apliecināja interesentu spējas un zināšanas būt kompetentiem jauniešu iniciatīvu projektu kārtai, kas ir plānota šī gada otrajā pusgadā. Aicinām pavasara- vasaras sezonā pamatoti pētīt, aktualizēt un diskutēt par potenciālajiem projektu ideju virzieniem.

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Jauni tērpi dramatiskajam kolektīvam “Raudive”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

1.kārta uzņēmējdarbības atbalstam atvērta līdz 30.05.2024.

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa pieteikšanās 1. kārtu uzņēmējdarbības projektiem ar kopējo publisko ELFLA finansējumu 600000 EUR. Pieteikumu iesniegumu pieņemšanas termiņš kārtai ir no 2024.gada...

Tiešsaistes tikšanās kopienu stiprināšanai II

Biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar pieaicinātiem ekspertiem organizē “Viedās trešdienas”. “Viedajās trešdienas” – tās ir tiešsaistes tikšanās zoom platformā katru vai katru otro trešdienu, kur ir lieliska iespēja uzzināt vērtīgo, aktuālo un noderīgo darbam...

Sieviešu tīklošanās un sadarbības veicināšanas pasākums

Š.g. 24.maijā plkst. 17:00 Rēzeknes novada partnerības telpās, Atbrīvošanas alejā 90, norisināsies sabiedriski aktīvo, uzņēmīgo un viedo sieviešu tīklošanās pasākumu „LĪDERE laukos”.  Rēzeknes novada partnerība organizē pirmo sieviešu tīklošanās pasākumu ar mērķi...

Vasaras koncerttērpi vokālajam ansamblim ALMUS

“Rēzeknes novada partnerības” rīkotā atklātā LEADER projektu konkursa rezultātā,  Dricānu kultūras biedrība AUSEKLIS realizēja projektu Nr. 23-01-AL15-A019.2202-000032 "Vasaras koncerttērpu iegāde vokālajam ansamblim ALMUS", kas tika iesniegts Eiropas Savienības...

Skip to content