Sākums $ Notikumi $ Aicinām uz “Kopienu Persilādi 2024” Bebrenē

Aicinām uz “Kopienu Persilādi 2024” Bebrenē

Jūn 6, 2024 | Notikumi

Forumā tiek aicinātas pulcēties gan kopienas, gan viedie ciemi un aktīvās nevalstiskās organizācijas, kā arī pašvaldību un valsts pārvaldes pārstāvji, politikas veidotāji, uzņēmēji, kopienu attīstības profesionāļi un entuziasti, lai kopā stiprinātu Latvijas kopienas un veidotu ilgtspējīgas sadarbības. Tā ir lieliska iespēja sanākt visiem kopā un dalīties zināšanās, idejās un pieredzē, lai veidotu Latvijas kopienas spēcīgākas, pašpietiekamākas un noturīgākas.

Latvijas Lauku foruma izpilddirektores p. i. Zane Puriņa-Seredina uzsver, ka Persilādē sevi spēcinošas tēmas atradīs gan kopienas, kuru pieredzes katlā bagātības jau plūst pāri malām, gan aktīvisti, kuri savu sadarbību kopienā uzsākuši nesen vai plāno vairāk pievērsties sava ciema attīstīšanai, tāpēc atbalsta plecs izaicinājumu pārvarēšanā ļoti noderētu.

Pasākuma pirmās dienas tēma ir kopienu noturībspēja un pašpietiekamība. Paneļdiskusijā un tematiskajās sesijās dalībnieki diskutēs par energokopienām, pārtikas resursiem, iedzīvotāju līdzdalības rīkiem un jauniešu iesaisti, kā arī kopienas vīzijas un stratēģiskās sadarbības veidošanu. Pirmās dienas noslēgumā dalībnieki iepazīs Bebreni caur kopienai nozīmīgām vietām un cilvēkstāstiem. Tāpat kopīgi tiks vārīta Persilādes zupa, kuras sastāvdaļas dalībnieki no visas Latvijas būs sagādājuši un atveduši uz Bebreni līdz ar saviem pieredzes stāstiem.

Otrās dienas pasākuma tēma ir kopienu darbības ilgtspēja. Tās ietvaros notiks paneļdiskusija par kopienas stratēģisko attīstību. Dienas īpašais notikums – tiks paziņotas un godinātas kopienas, kas ieguvušas atpazīstamības zīmi “Viedais ciems 2024”. Dienas otrajā daļā dalībnieki iepazīs Sēlijas kopienas, ciemojoties Ancenē, Kaldabruņās, Šēderē un Dvietē.

Lai piedalītos “Kopienu Persilādē 2024”, līdz 12.jūnijam jāaizpilda reģistrēšanās anketa, kas pieejama ŠEIT

Foruma programma pieejama ŠEIT.

Informāciju sagatavoja: Dace Liepiņa-Zusāne, Latvijas Lauku foruma Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kopienu Persilādi 2024” rīko biedrība “Latvijas Lauku forums”. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Tautas tērpu iegāde Mākoņkalna folkloras kopai

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

Līderes iedvesmo darīt un veidot dzīvi laukos

Pavasara ziedēšanas pilnbriedā, 2024.gada 24.maijā Rēzeknes novada partnerībā satikās aktīvās kopienas sievietes, lai veicinātu sadarbību un rastu iedvesmu darboties lauku teritorijā. Sarunās ar iedvesmojošām kopienas līderēm, norisinājās pirmais biedrības “Rēzeknes...

Jauni tērpi dramatiskajam kolektīvam “Raudive”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

Skip to content