Sākums $ Notikumi $ Viedu ideju meklējumos “Sēlijas salās”

Viedu ideju meklējumos “Sēlijas salās”

Sep 7, 2023 | Notikumi

Šī gada 5.septembrī Rēzeknes novada partnerība organizēja pieredzes apmaiņas semināru “Sēlijas kopienas un viedie ciemi – LEADER programmas ieguldījumu to tapšanā un stiprināšanā”, lai iedvesmotos un gūtu viedas idejas, kas stiprinātu Rēzeknes novada kopienu, īstenojot LEADER pieeju 2023.-2027.gadam. Seminārā tika pārstāvētas Rēzeknes novada nevalstiskās organizācijas, iedzīvotāju konsultatīvās padomes, uzņēmēji un pašvaldība.

Pieredzes apmaiņas semināru piedāvāja kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas”. Brauciena laikā apmeklējām un izzinājām Jēkabpils novada mazās lauku apdzīvotās vietas – Zasu, Gārseni, Anceni un Kaldabruņu, kur vērojama apbrīnojama vietējo iedzīvotāju vēlme sadarboties, lai stiprinātu savu kopienu un tās vērtības. Katra apdzīvotā vieta tiek identificēta kā viena no “Sēlijas salām”, kur katrai kopienai piemīt savs viedums, tiek izkoptas tradīcijas, ievēroti savi likumi un ieradumi.

Vispirms devāmies uz Zasu, kura  tiek dēvēta par mākslinieku salu un tajā valda patiešām radoša gaisotne. Atmosfēru rada plašais un ainaviskais Zasas parks, ar šarmantiem tiltiņiem, saliņām un nostāstiem, kā arī amatniecības centrs “Rūme”. Centrā ir īstenoti vairāki LEADER projekti, kā rezultātā tiek popularizēta māksla un amatniecība Zasā, radot radošu telpu, kur pulcēties viedai kopienai.

Pa līkumainu ceļu, kad aiz loga pazib meža masīvi, nonācām Gārsenē. Tur darbojas spēcīgi līderi un tā tiek dēvēta par bagātību salu.  Kopiena pastāv pār savu viedokli, cīnās par vietas attīstību un ir ieguvusi viedā ciema statusu. Vairāk kā 20 gadus noturīga kopienas tradīcija ir talkošana, kā rezultātā ir attīstīta ideja “Gārsenes dabas takas” ar iespēju iepazīt Gārseni no 1,5 līdz pat 7 km garās un labiekārtotās dabas takās. LEADER pieeja sniedza iespēju īstenot projektu “Radošā rezidence “Debessjums””, lai nākotnē radītu kultūrvietu Gārsenes kopienai.

Lai arī Ancenes ciemu apdzīvo nepilni 200 iedzīvotāji, to veido vieda kopiena ar harizmātiskiem līderiem, stiprām dzimtām un gados jauniem uzņēmējiem. Viedā ciema “Ancene” neatlaidīgā un sīkstā kopiena spēj darīt lielas lietas arī pašu spēkiem. Kopiena ir motivēta ģenerēt un realizēt dažādas idejas, lai veidotu aizraujošu ikdienu vietējiem iedzīvotājiem, attīstīt unikālu uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus, kas nav pieejami tuvākajos pagastos. Piemēram, Ancenē ir degvielas uzpildes stacija, graudu centrs, automobīļu un traktortehnikas riepu remonts.

Lielas un saliedētas kopienas iedvesmoti, tālāk devāmies uz  viedo ciemu “Kaldabruņa”, kas tiek dēvēta par trejdeviņu sajūtu salu. Iepazinām biedrību “Ūdenszīmes”, kura ir realizējusi gan sabiedriskā labuma, gan uzņēmējdarbības projektus. Pieredzes stāsti iedvesmo, ka panākumu atslēga slēpjas vēlmē darīt, izzināt un sasniegt jaunas virsotnes. Biedrībā “Ūdenszīmes” valda radoša un darbīga gaisotne, kur stikls pārvēršas par rotaslietām, lampas abažūriem, traukiem un citiem interjera dekoriem. Šeit var pazust pļavas mistērijā, apmeklējot Pļavas muzeju un noskatoties multimediju ekspozīciju “Pusnakts pļava”.

“Sēlijas salas” kopienas  ir vienotas, bet tanī pat laikā – katra “sala” atšķiras, kas ļauj saglabāt savu identitāti un novitāti. “Sēlijas salas” ir jāizjūt- tikai tās apmeklējot var sajust kopienas iedzīvotāju sirsnību un ciešo sadarbību, lai radītu gaisotni ģeniālām idejām.

Pieredzes apmaiņas semināra dalībnieki mājup devās ar sajūsmu un skaidru priekšstatu par viedo ciemu būtību, lai nākošajā plānošanas periodā būtu zinoši īstenot viedās idejas savās kopienās!

Fotomirkļi no pieredzes apmaiņas semināra ir pieejami ŠEIT

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Aicinām uz “Kopienu Persilādi 2024” Bebrenē

2024. gada 27. un 28. jūnijā Augšdaugavas novada Bebrenē, Bebrenes muižas kompleksā, notiks otrais Latvijas lauku kopienu un viedo ciemu vasaras forums "Kopienu Persilāde 2024". Pasākuma mērķis ir veicināt kopienu noturības spēju un pašpietiekamību, kā arī stiprināt...

Tautas tērpu iegāde Mākoņkalna folkloras kopai

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

Līderes iedvesmo darīt un veidot dzīvi laukos

Pavasara ziedēšanas pilnbriedā, 2024.gada 24.maijā Rēzeknes novada partnerībā satikās aktīvās kopienas sievietes, lai veicinātu sadarbību un rastu iedvesmu darboties lauku teritorijā. Sarunās ar iedvesmojošām kopienas līderēm, norisinājās pirmais biedrības “Rēzeknes...

Skip to content