Sākums $ Notikumi $ Viedu ideju meklējumos “Sēlijas salās”

Viedu ideju meklējumos “Sēlijas salās”

Sep 7, 2023 | Notikumi

Šī gada 5.septembrī Rēzeknes novada partnerība organizēja pieredzes apmaiņas semināru “Sēlijas kopienas un viedie ciemi – LEADER programmas ieguldījumu to tapšanā un stiprināšanā”, lai iedvesmotos un gūtu viedas idejas, kas stiprinātu Rēzeknes novada kopienu, īstenojot LEADER pieeju 2023.-2027.gadam. Seminārā tika pārstāvētas Rēzeknes novada nevalstiskās organizācijas, iedzīvotāju konsultatīvās padomes, uzņēmēji un pašvaldība.

Pieredzes apmaiņas semināru piedāvāja kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas”. Brauciena laikā apmeklējām un izzinājām Jēkabpils novada mazās lauku apdzīvotās vietas – Zasu, Gārseni, Anceni un Kaldabruņu, kur vērojama apbrīnojama vietējo iedzīvotāju vēlme sadarboties, lai stiprinātu savu kopienu un tās vērtības. Katra apdzīvotā vieta tiek identificēta kā viena no “Sēlijas salām”, kur katrai kopienai piemīt savs viedums, tiek izkoptas tradīcijas, ievēroti savi likumi un ieradumi.

Vispirms devāmies uz Zasu, kura  tiek dēvēta par mākslinieku salu un tajā valda patiešām radoša gaisotne. Atmosfēru rada plašais un ainaviskais Zasas parks, ar šarmantiem tiltiņiem, saliņām un nostāstiem, kā arī amatniecības centrs “Rūme”. Centrā ir īstenoti vairāki LEADER projekti, kā rezultātā tiek popularizēta māksla un amatniecība Zasā, radot radošu telpu, kur pulcēties viedai kopienai.

Pa līkumainu ceļu, kad aiz loga pazib meža masīvi, nonācām Gārsenē. Tur darbojas spēcīgi līderi un tā tiek dēvēta par bagātību salu.  Kopiena pastāv pār savu viedokli, cīnās par vietas attīstību un ir ieguvusi viedā ciema statusu. Vairāk kā 20 gadus noturīga kopienas tradīcija ir talkošana, kā rezultātā ir attīstīta ideja “Gārsenes dabas takas” ar iespēju iepazīt Gārseni no 1,5 līdz pat 7 km garās un labiekārtotās dabas takās. LEADER pieeja sniedza iespēju īstenot projektu “Radošā rezidence “Debessjums””, lai nākotnē radītu kultūrvietu Gārsenes kopienai.

Lai arī Ancenes ciemu apdzīvo nepilni 200 iedzīvotāji, to veido vieda kopiena ar harizmātiskiem līderiem, stiprām dzimtām un gados jauniem uzņēmējiem. Viedā ciema “Ancene” neatlaidīgā un sīkstā kopiena spēj darīt lielas lietas arī pašu spēkiem. Kopiena ir motivēta ģenerēt un realizēt dažādas idejas, lai veidotu aizraujošu ikdienu vietējiem iedzīvotājiem, attīstīt unikālu uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus, kas nav pieejami tuvākajos pagastos. Piemēram, Ancenē ir degvielas uzpildes stacija, graudu centrs, automobīļu un traktortehnikas riepu remonts.

Lielas un saliedētas kopienas iedvesmoti, tālāk devāmies uz  viedo ciemu “Kaldabruņa”, kas tiek dēvēta par trejdeviņu sajūtu salu. Iepazinām biedrību “Ūdenszīmes”, kura ir realizējusi gan sabiedriskā labuma, gan uzņēmējdarbības projektus. Pieredzes stāsti iedvesmo, ka panākumu atslēga slēpjas vēlmē darīt, izzināt un sasniegt jaunas virsotnes. Biedrībā “Ūdenszīmes” valda radoša un darbīga gaisotne, kur stikls pārvēršas par rotaslietām, lampas abažūriem, traukiem un citiem interjera dekoriem. Šeit var pazust pļavas mistērijā, apmeklējot Pļavas muzeju un noskatoties multimediju ekspozīciju “Pusnakts pļava”.

“Sēlijas salas” kopienas  ir vienotas, bet tanī pat laikā – katra “sala” atšķiras, kas ļauj saglabāt savu identitāti un novitāti. “Sēlijas salas” ir jāizjūt- tikai tās apmeklējot var sajust kopienas iedzīvotāju sirsnību un ciešo sadarbību, lai radītu gaisotni ģeniālām idejām.

Pieredzes apmaiņas semināra dalībnieki mājup devās ar sajūsmu un skaidru priekšstatu par viedo ciemu būtību, lai nākošajā plānošanas periodā būtu zinoši īstenot viedās idejas savās kopienās!

Fotomirkļi no pieredzes apmaiņas semināra ir pieejami ŠEIT

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Pavasarī gastai Partnereibys “LEADER dīnuos”

Rēzeknes novada partnerība uzsāk informatīvu pasākumu organizēšanu “Pavasarī gastai Partnereibys “LEADER dīnuos””. Aicinām dažādu mērķu grupu – jaunos un esošos uzņēmējus, jaunatnes jomā iesaistītos,  pašvaldības pārstāvjus, nevalstiskās organizācijas un kopienas...

Balvai “Dižprojekts 2023” izvirzīta SIA “Safīra L”

Rēzeknes novada partnerība balvai “Dižprojekts 2023” ir izvirzījusi SIA “Safīra L” realizēto LEADER projektu.    SIA “Safīra L” ir viens no nedaudzajiem Rēzeknes novada pārtikas ražošanas uzņēmumiem, kas piesaistot Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku...

Tiešsaistes tikšanās kopienu stiprināšanai

Biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar pieaicinātiem ekspertiem organizē "Viedās trešdienas". “Viedajās trešdienas” – tās ir tiešsaistes tikšanās zoom platformā katru vai katru otro trešdienu, kur ir lieliska iespēja uzzināt vērtīgo, aktuālo un noderīgo darbam...

Jauna brīvdienu māja “Vēja ritmi” Vērēmu pagastā

Īstenots biedrības “Rēzeknes novada partnerība” LEADER projektu konkursa 10.kārtas projekts “Brīvdienu mājas "Vēja ritmi" izveide”, projekta Nr.22-01-AL15-A019.2102-000001. Projekta ietvaros ir iegādāta Moduļu mājiņa, kurā uzstādīta ūdensapgāde un apkures sistēma....

Uzlabota memoriālās mājas saglabātības pakāpe

Rēzeknes novada pašvaldības “Dricānu apvienības pārvalde” ES ELFLA programmas 2014. -2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

Skip to content