Sākums $ LEADER projekti $ Tautas tērpu iegāde Mākoņkalna folkloras kopai

Tautas tērpu iegāde Mākoņkalna folkloras kopai

Jūn 4, 2024 | LEADER projekti

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes novada partnerība” izsludinātā LEADER projektu konkursa 14.kārtā tika atbalstīts projekts “Mākoņkalna folkloras kopas tautas tērpu un apavu iegāde” Nr.23-01-AL15-A019.2202-000007.

Projekta mērķis ir pilnveidot sabiedriskās aktivitātes Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā. Tautas tērpu un apavu iegāde ir vērtīgs ieguvums tautas folkloras tradīciju uzturēšanai un popularizēšanai, kas veicinās kolektīva izaugsmes iespējas un prasmju, pieredzes nodošanu jaunākām paaudzēm, kā arī visai sabiedrībai kopumā. Īstenotais projekts veicinās Mākoņkalna folkloras kopas arī turpmāku darbību, tādejādi saglabājot vietējās teritorijas vērtību, tradīciju, kultūras mantojuma saglabāšanu.

Projekta ietvaros tika iegādāti 9 komplekti apavu (kurpes) un 9 komplekti tautas tērpu, kas sastāv no sieviešu svārkiem, sieviešu vestēm, sieviešu apakšsvārkiem, sieviešu pārpieriem, sieviešu kokvilnas zeķēm, sieviešu lakatiem un sieviešu plecu lakatiem.

Projekta ietvaros apavus izgatavoja SIA “Kristāla kurpīte” un  tērpus SIA “Rota R”, pamatojoties uz tirgus cenu aptauju.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 5121,42, projekta attiecināmās izmaksas EUR 5000,00 , 90% publiskais finansējums jeb EUR 4500,00 un EUR 621,42 Kaunatas apvienības pārvaldes līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja: Regīna Trūle, Kaunatas apvienības pārvaldes projektu koordinatore       

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm                                                                                                                                            

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Aicinām uz “Kopienu Persilādi 2024” Bebrenē

2024. gada 27. un 28. jūnijā Augšdaugavas novada Bebrenē, Bebrenes muižas kompleksā, notiks otrais Latvijas lauku kopienu un viedo ciemu vasaras forums "Kopienu Persilāde 2024". Pasākuma mērķis ir veicināt kopienu noturības spēju un pašpietiekamību, kā arī stiprināt...

Līderes iedvesmo darīt un veidot dzīvi laukos

Pavasara ziedēšanas pilnbriedā, 2024.gada 24.maijā Rēzeknes novada partnerībā satikās aktīvās kopienas sievietes, lai veicinātu sadarbību un rastu iedvesmu darboties lauku teritorijā. Sarunās ar iedvesmojošām kopienas līderēm, norisinājās pirmais biedrības “Rēzeknes...

Jauni tērpi dramatiskajam kolektīvam “Raudive”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

Skip to content