Sākums $ LEADER projekti $ Jauni tērpi dramatiskajam kolektīvam “Raudive”

Jauni tērpi dramatiskajam kolektīvam “Raudive”

Mai 22, 2024 | LEADER projekti

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes novada partnerība” izsludinātā LEADER projektu konkursa 14.kārtā tika atbalstīts projekts “Dramatiskajam kolektīvam “Raudive” tērpu-masku iegāde” Nr.23-01-AL15-A019.2202-000006.

Projekta mērķis ir pilnveidot sabiedriskās aktivitātes Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā. Tika iegādāti tērpi-maskas: Santas, Sniega meitenes, Zaķa un Lapsas kostīmi. Tērpi-maskas tiks izmantoti pašvaldības rīkotajos pasākumos. Projekta ietvaros tērpus-maskas izgatavoja Olena Vinogradova.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 1765.00, publiskais finansējums 90% jeb EUR 1588.50 un EUR 176.50 Kaunatas apvienības pārvaldes līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja: Regīna Trūle, Kaunatas apvienības pārvaldes projektu koordinatore            

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm                  

                                                            

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Aicinām uz “Kopienu Persilādi 2024” Bebrenē

2024. gada 27. un 28. jūnijā Augšdaugavas novada Bebrenē, Bebrenes muižas kompleksā, notiks otrais Latvijas lauku kopienu un viedo ciemu vasaras forums "Kopienu Persilāde 2024". Pasākuma mērķis ir veicināt kopienu noturības spēju un pašpietiekamību, kā arī stiprināt...

Tautas tērpu iegāde Mākoņkalna folkloras kopai

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

Līderes iedvesmo darīt un veidot dzīvi laukos

Pavasara ziedēšanas pilnbriedā, 2024.gada 24.maijā Rēzeknes novada partnerībā satikās aktīvās kopienas sievietes, lai veicinātu sadarbību un rastu iedvesmu darboties lauku teritorijā. Sarunās ar iedvesmojošām kopienas līderēm, norisinājās pirmais biedrības “Rēzeknes...

Skip to content