Sākums $ LEADER projekti $ Uzsākta Kaunatas katoļu baznīcas fasādes atjaunošana

Uzsākta Kaunatas katoļu baznīcas fasādes atjaunošana

Aug 1, 2023 | LEADER projekti

Ir uzsākta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.4. „Sakrālā mantojuma saglabāšana” atbalstītā Kaunatas katoļu draudzes projekta  ”Kaunatas katoļu baznīcas fasādes apdares atjaunošana” realizācija.

Biedrības „Rēzeknes novada partnerība” rīkotā projektu konkursa atbalstītā projekta Nr.22-01- AL15-A019.2204-000002 mērķis ir sakrālā mantojama saglabāšana un sakrālā tūrisma pakalpojuma pilnveidošana.

Īstenotajā projekta laikā tiks atjaunota baznīcas ēkas fasādes apdare, veikta sienu krāsošana. Tas ievērojami uzlabos Kaunatas baznīcas, kā kultūrvēsturiskās celtnes vizuālo tēlu, veicinās tūristu un interesentu piesaisti sakrālā mantojuma izzināšanai.

Baznīcas fasādes apdares atjaunošana darbus veic SIA “Eksperts D”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 56336,33 (tai skaitā, būvuzrauga pakalpojumi), ELFLA publiskais 90% finansējums ir EUR 44204,32.

Ziņas sagatavoja projekta vadītāja Janīna Kairiša.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ELFLA...

Viedu ideju meklējumos “Sēlijas salās”

Šī gada 5.septembrī Rēzeknes novada partnerība organizēja pieredzes apmaiņas semināru “Sēlijas kopienas un viedie ciemi - LEADER programmas ieguldījumu to tapšanā un stiprināšanā”, lai iedvesmotos un gūtu viedas idejas, kas stiprinātu Rēzeknes novada kopienu,...

LEADER projektu konkursa 16. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 16.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

LEADER projektu konkursa 15. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 15.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Skip to content