Sākums $ LEADER projekti $ Tērpi mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem

Tērpi mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem

Feb 1, 2023 | LEADER projekti

Pateicoties „Rēzeknes novada partnerība” rīkotajam projektu konkursam Viļānu pilsētā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēts projekts “Viļānu apvienības iedzīvotāju iniciatīvu attīstība” (Nr.22-01-AL15-A019.2202-000008).

Projekta ietvaros tika iegādāti jauni tērpi Viļānu kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem – ādas jostas puišu mēteļiem (8 gab.), Izvaltas novada izšūtie gari lina krekli meitenēm (12 gab.) sieviešu un vīriešu ādas kurpes (50 pāri). Projektā iegādātos tērpus izmantos jauniešu deju kopa “Austra”, deju kopa “Kūmys”, folkloru kopa “Viļōnīši”, sieviešu koris “Alta”, kas ir Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku kustības un folkloras festivāla “Baltica” regulārie dalībnieki. Jaunie tērpi būs apskatāmi Viļānu pilsētas 95.gadadienas svinību koncertā, kurš notiks 25.februārī plkst.18.00 Viļānu kultūras namā.

Projekta kopējās izmaksas ir 4728,27EUR, tajā skaitā publiskais finansējums 4255,44 EUR. Līdzfinansējumu 472,83 EUR nodrošināja Viļānu apvienības pārvalde.

Vairāk informācijas pie Viļānu apvienības dabas draugu radošās pētniecības centra “Dadzis” vadītājas Irinas Klimanovas, tālr. 28346927.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Pavasarī gastai Partnereibys “LEADER dīnuos”

Rēzeknes novada partnerība uzsāk informatīvu pasākumu organizēšanu “Pavasarī gastai Partnereibys “LEADER dīnuos””. Aicinām dažādu mērķu grupu – jaunos un esošos uzņēmējus, jaunatnes jomā iesaistītos,  pašvaldības pārstāvjus, nevalstiskās organizācijas un kopienas...

Balvai “Dižprojekts 2023” izvirzīta SIA “Safīra L”

Rēzeknes novada partnerība balvai “Dižprojekts 2023” ir izvirzījusi SIA “Safīra L” realizēto LEADER projektu.    SIA “Safīra L” ir viens no nedaudzajiem Rēzeknes novada pārtikas ražošanas uzņēmumiem, kas piesaistot Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku...

Tiešsaistes tikšanās kopienu stiprināšanai

Biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar pieaicinātiem ekspertiem organizē "Viedās trešdienas". “Viedajās trešdienas” – tās ir tiešsaistes tikšanās zoom platformā katru vai katru otro trešdienu, kur ir lieliska iespēja uzzināt vērtīgo, aktuālo un noderīgo darbam...

Jauna brīvdienu māja “Vēja ritmi” Vērēmu pagastā

Īstenots biedrības “Rēzeknes novada partnerība” LEADER projektu konkursa 10.kārtas projekts “Brīvdienu mājas "Vēja ritmi" izveide”, projekta Nr.22-01-AL15-A019.2102-000001. Projekta ietvaros ir iegādāta Moduļu mājiņa, kurā uzstādīta ūdensapgāde un apkures sistēma....

Uzlabota memoriālās mājas saglabātības pakāpe

Rēzeknes novada pašvaldības “Dricānu apvienības pārvalde” ES ELFLA programmas 2014. -2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

Skip to content