Sākums $ LEADER projekti $ Sporta nodarbību kvalitātes uzlabošana jauniešiem

Sporta nodarbību kvalitātes uzlabošana jauniešiem

Mai 30, 2023 | LEADER projekti

Pateicoties „Rēzeknes novada partnerība” rīkotajam atklātā projektu konkursam, Rēzeknes novada Sporta skola realizēja projektu Nr. 22-01-AL15-A019.2202-000002 “Slidu iegāde Rēzeknes novada 3.klases skolēniem slidošanas nodarbībām slidotprasmju apguvei” un projektu Nr. 22-01-AL15-A019.2202-000003 “Sporta tērpu iegāde Rēzeknes novada sporta skolas audzēkņiem treniņiem āra apstākļiem”, kas tika iesniegti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projektu ietvaros tika iegādāti 70 slidu pāri, kas paredzēti interešu izglītības programmas “Slidošana” īstenošanai Rēzeknes novada 3. klašu skolēniem un 125 sporta tērpi Rēzeknes novada sporta skolas audzēkņiem āra apstākļu treniņiem. Tas sniegs kvalitatīvu, veselībai drošu treniņu un interešu izglītības procesa nodrošināšanu Rēzeknes novada 3. klašu skolēniem un Rēzeknes novada sporta skolas audzēkņiem.

Projekta Nr. 22-01-AL15-A019.2202-000002 “Slidu iegāde Rēzeknes novada 3.klases skolēniem slidošanas nodarbībām slidotprasmju apguvei” kopējās izmaksas ir 4835,01 EUR, no kurām publiskais finansējums  4351,51 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 483,50 EUR.

Projekta Nr. 22-01-AL15-A019.2202-000003 “Sporta tērpu iegāde Rēzeknes novada sporta skolas audzēkņiem treniņiem āra apstākļiem” kopējās izmaksas 5375,43 EUR, attiecināmās izmaksas 5000 EUR un publiskais finansējums 4500 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 875,43 EUR.

Informāciju sagatavoja projektu vadītājs Arnitas Poišas, tālr. 22021598

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Aicinām uz “Kopienu Persilādi 2024” Bebrenē

2024. gada 27. un 28. jūnijā Augšdaugavas novada Bebrenē, Bebrenes muižas kompleksā, notiks otrais Latvijas lauku kopienu un viedo ciemu vasaras forums "Kopienu Persilāde 2024". Pasākuma mērķis ir veicināt kopienu noturības spēju un pašpietiekamību, kā arī stiprināt...

Tautas tērpu iegāde Mākoņkalna folkloras kopai

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

Līderes iedvesmo darīt un veidot dzīvi laukos

Pavasara ziedēšanas pilnbriedā, 2024.gada 24.maijā Rēzeknes novada partnerībā satikās aktīvās kopienas sievietes, lai veicinātu sadarbību un rastu iedvesmu darboties lauku teritorijā. Sarunās ar iedvesmojošām kopienas līderēm, norisinājās pirmais biedrības “Rēzeknes...

Skip to content