Sākums $ LEADER projekti $ Rodi prieku dziedot un dejojot

Rodi prieku dziedot un dejojot

Aug 1, 2023 | LEADER projekti

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER projektu “Rodi prieku dziedot un dejojot”.

Projekta ietvaros Nautrēnu apvienības pārvaldes Ilzeskalna, Vērēmu un Bērzgales amatierkolektīvu vajadzībām tika iegādāts tautas tērpu papildinājums. Vērēmu deju kolektīva “Kūzuls” vīri tika pie jauniem zābakiem, meitas – pie jaunām blūzēm. Savukārt Ilzeskalna folkloras kopas dziedātājās var lepoties ar jauniem brunčiem, krekliem, austiem plecu lakatiem, jaunām kurpēm, Bērzgales folkloras kopas sievas uzstājoties pucēsies jaunos galvas lakatiņos. Jaunos tērpus ikviens varēja redzēt dziedātājiem un dejotājiem mugurā, piedaloties XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos Rīgā, kā arī Rēzeknes novada svētkos.

Projekta mērķis ir paaugstināt Naurtēnu apvienības pārvaldes potenciālu un pievilcību, papildinot pašdarbības kolektīvu tautu tērpu komplektus ar jauniem tērpiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 5528,02 EUR. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums ir 4441,51 EUR, Nautrēnu apvienības pārvaldes budžeta līdzfinansējums – 1028,02 EUR.

Ziņas sagatavoja projektu vadītāja D.Ekimāne

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Jauni tērpi dramatiskajam kolektīvam “Raudive”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

1.kārta uzņēmējdarbības atbalstam atvērta līdz 30.05.2024.

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa pieteikšanās 1. kārtu uzņēmējdarbības projektiem ar kopējo publisko ELFLA finansējumu 600000 EUR. Pieteikumu iesniegumu pieņemšanas termiņš kārtai ir no 2024.gada...

Tiešsaistes tikšanās kopienu stiprināšanai II

Biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar pieaicinātiem ekspertiem organizē “Viedās trešdienas”. “Viedajās trešdienas” – tās ir tiešsaistes tikšanās zoom platformā katru vai katru otro trešdienu, kur ir lieliska iespēja uzzināt vērtīgo, aktuālo un noderīgo darbam...

Sieviešu tīklošanās un sadarbības veicināšanas pasākums

Š.g. 24.maijā plkst. 17:00 Rēzeknes novada partnerības telpās, Atbrīvošanas alejā 90, norisināsies sabiedriski aktīvo, uzņēmīgo un viedo sieviešu tīklošanās pasākumu „LĪDERE laukos”.  Rēzeknes novada partnerība organizē pirmo sieviešu tīklošanās pasākumu ar mērķi...

Vasaras koncerttērpi vokālajam ansamblim ALMUS

“Rēzeknes novada partnerības” rīkotā atklātā LEADER projektu konkursa rezultātā,  Dricānu kultūras biedrība AUSEKLIS realizēja projektu Nr. 23-01-AL15-A019.2202-000032 "Vasaras koncerttērpu iegāde vokālajam ansamblim ALMUS", kas tika iesniegts Eiropas Savienības...

Skip to content