Sākums $ LEADER projekti $ Modulārā podestu sistēma pasākumu pieejamībai

Modulārā podestu sistēma pasākumu pieejamībai

Aug 10, 2023 | LEADER projekti

Maltas apvienības Pušas pagastā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēts projekts Nr. 22-01-AL15-A019.2202-000011 “Modulārās podestu sistēmas iegāde Pušas pagasta pasākumu kvalitātes uzlabošanai” Rēzeknes novada partnerības rīkotā projektu konkursa ietvaros.

Projektā tika iegādāta stabila modulāro podestu sistēma, viegli saliekama un izjaucama, pēc nepieciešamības pārvietojama, kas paredzēta lietošanai publiskos pasākumos gan ārā, gan iekštelpās. Podesta plāksnes izgatavotas no alumīnija profila un mitrumizturīga saplākšņa ar pretslīdošu fakturētu virsmu.

Pateicoties projektam tiks uzlabota pasākumu pieejamība, kvalitāte un sasniedzamība. Rīkotie pasākumi sekmēs starppagastu sadarbību, dažādu paaudžu komunikāciju, kā arī veicinās apkārtējo pagastu iedzīvotāju iesaistīšanos kultūras norisēs un amatiermākslas kolektīvos.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 8462,74 no kurām ELFLA publiskais finansējums ir EUR 7616,47. Līdzfinansējumu EUR 846,27 nodrošinās pašvaldība.

Vairāk informācijas pie Maltas apvienības projektu vadītājas Irinas Orlovskas, tālr. 64634368

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Aicinām uz “Kopienu Persilādi 2024” Bebrenē

2024. gada 27. un 28. jūnijā Augšdaugavas novada Bebrenē, Bebrenes muižas kompleksā, notiks otrais Latvijas lauku kopienu un viedo ciemu vasaras forums "Kopienu Persilāde 2024". Pasākuma mērķis ir veicināt kopienu noturības spēju un pašpietiekamību, kā arī stiprināt...

Tautas tērpu iegāde Mākoņkalna folkloras kopai

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

Līderes iedvesmo darīt un veidot dzīvi laukos

Pavasara ziedēšanas pilnbriedā, 2024.gada 24.maijā Rēzeknes novada partnerībā satikās aktīvās kopienas sievietes, lai veicinātu sadarbību un rastu iedvesmu darboties lauku teritorijā. Sarunās ar iedvesmojošām kopienas līderēm, norisinājās pirmais biedrības “Rēzeknes...

Skip to content