Sākums $ LEADER projekti $ Labiekārtots dabas objekts „Mākoņkalns”

Labiekārtots dabas objekts „Mākoņkalns”

Nov 27, 2023 | LEADER projekti

Biedrības “Rēzeknes novada partnerība” atklātā LEADER projektu konkursa 11.kārtas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros biedrība “Rēzeknes novada partnerība” organizēja atklāto LEADER projektu konkursa 11.kārtu, kurā tika atbalstīts projekts Nr.22-01-AL15-A019.2201-000001 ”Dabas objekta “Mākoņkalns” sakārtošana un teritorijas labiekārtošana paredzot ieguldījumus koka kāpņu atjaunošanai un pamatlīdzekļu iegādei”.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 29243.71, attiecināmās izmaksas EUR 28807.51, no tām 90% publiskais finansējums EUR 25926.76, Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda līdzfinansējums EUR 3308.29 un  Kaunatas apvienības pārvaldes līdzfinansējums EUR 8.66.

Projekta mērķis – labiekārtot dabas objektu “Mākoņkalns”, tādejādi uzlabojot sabiedrisko infrastruktūru un stiprinot vidējo dabas kapitāla stratēģisku un ilgtspējīgu izmantošanu un attīstību, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, piesaistot jaunu integrētu tūrisma un kultūras pakalpojumu piedāvājumu.

Projekta ietvaros tika veikta 3 koka kāpņu atjaunošana, nomainot vecās un satrūdējušas kāpnes pret jaunām. Iegādāti 6 koka soliņi ar atzveltnēm. Uzstādītas 2 tualetes kabīnes, kas piemērotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un iegādāti 2 atkritumu konteineri.

Dabas objekts “Mākoņkalns” apvienojumā ar Rāznas ezera apskati izsenis ir viens no populārākajiem VRG teritorijas tūrisma galamērķiem. Ik gadu vairāki tūkstoši VRG teritorijas iedzīvotāju un tūristu apmeklē šo dabas objektu. Dabas objektā atrodas Padebešu kalna (Mākoņkalna, Volkenbergas) viduslaiku pils, kas ir aizsargājamais kultūras piemineklis. Ņemot vērā šī dabas objekta nozīmīgumu un gana lielo apmeklētāju skaitu, būtiski ir nodrošināt sakārtotu infrastruktūru šajā dabas objektā.

Projekta ietvaros paredzētos darbus, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas apvienība pārvalde” rīkoto iepirkumu un noslēgto līgumu būvdarbus veica SIA “MV Līvas”. Būvprojekta izstrādi veica SIA “ASKELUM”. Būvuzraudzība SIA “VOLMERS”. Portatīvās tualetes un atkritumu konteineri iegādāti no SIA “DAKO”. Koka soliņi ar atzveltni iegādāti no SIA “AKRON”.

Informāciju sagatavoja: R.Trūle, Kaunatas apvienības pārvaldes projektu koordinatore,
 tel.64667002, e-pasts: regina.trule@kaunata.lv

Foto: R.Kalvis

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Pavasarī gastai Partnereibys “LEADER dīnuos”

Rēzeknes novada partnerība uzsāk informatīvu pasākumu organizēšanu “Pavasarī gastai Partnereibys “LEADER dīnuos””. Aicinām dažādu mērķu grupu – jaunos un esošos uzņēmējus, jaunatnes jomā iesaistītos,  pašvaldības pārstāvjus, nevalstiskās organizācijas un kopienas...

Balvai “Dižprojekts 2023” izvirzīta SIA “Safīra L”

Rēzeknes novada partnerība balvai “Dižprojekts 2023” ir izvirzījusi SIA “Safīra L” realizēto LEADER projektu.    SIA “Safīra L” ir viens no nedaudzajiem Rēzeknes novada pārtikas ražošanas uzņēmumiem, kas piesaistot Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku...

Tiešsaistes tikšanās kopienu stiprināšanai

Biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar pieaicinātiem ekspertiem organizē "Viedās trešdienas". “Viedajās trešdienas” – tās ir tiešsaistes tikšanās zoom platformā katru vai katru otro trešdienu, kur ir lieliska iespēja uzzināt vērtīgo, aktuālo un noderīgo darbam...

Jauna brīvdienu māja “Vēja ritmi” Vērēmu pagastā

Īstenots biedrības “Rēzeknes novada partnerība” LEADER projektu konkursa 10.kārtas projekts “Brīvdienu mājas "Vēja ritmi" izveide”, projekta Nr.22-01-AL15-A019.2102-000001. Projekta ietvaros ir iegādāta Moduļu mājiņa, kurā uzstādīta ūdensapgāde un apkures sistēma....

Uzlabota memoriālās mājas saglabātības pakāpe

Rēzeknes novada pašvaldības “Dricānu apvienības pārvalde” ES ELFLA programmas 2014. -2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

Skip to content