Sākums $ LEADER projekti $ Koncerttērpu iegāde vokālajam ansamblim ALMUS

Koncerttērpu iegāde vokālajam ansamblim ALMUS

Apr 25, 2023 | LEADER projekti

“Rēzeknes novada partnerības” rīkotā atklātā projektu konkursa rezultātā,  Dricānu kultūras biedrība AUSEKLIS realizēja projektu Nr.22-01-AL15-A019.2202-000016 “Koncerttērpu iegāde Dricānu pagasta vokālajam ansamblim ALMUS”, kas tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Programmu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Projekta ietvaros tika iegādāts koncerttērpu komplekts (11 sieviešu un 1 ansambļa vadītāja koncerttērps) ar mērķi  uzlabot vokālā ansambļa vizuālo koptēlu. Tas sniegs pilnvērtīgāku muzikālo baudījumu gan Dricānu pagasta iedzīvotājiem, gan izbraukumu koncertu apmeklētājiem, jo ansamblis aktīvi iesaistās tradicionālās kultūras saglabāšanas, attīstības un popularizēšanas aktivitātēs.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 2080,00 , no kurām ELFLA publiskais finansējums ir 1872,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 208,00 EUR.

Informāciju sagatavoja Dricānu kultūras biedrības valdes priekšsēdētāja Ināra Orlova, tel.23115550

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ELFLA...

Viedu ideju meklējumos “Sēlijas salās”

Šī gada 5.septembrī Rēzeknes novada partnerība organizēja pieredzes apmaiņas semināru “Sēlijas kopienas un viedie ciemi - LEADER programmas ieguldījumu to tapšanā un stiprināšanā”, lai iedvesmotos un gūtu viedas idejas, kas stiprinātu Rēzeknes novada kopienu,...

LEADER projektu konkursa 16. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 16.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

LEADER projektu konkursa 15. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 15.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Skip to content