Sākums $ LEADER projekti $ Koncerttērpu iegāde vokālajam ansamblim ALMUS

Koncerttērpu iegāde vokālajam ansamblim ALMUS

Apr 25, 2023 | LEADER projekti

“Rēzeknes novada partnerības” rīkotā atklātā projektu konkursa rezultātā,  Dricānu kultūras biedrība AUSEKLIS realizēja projektu Nr.22-01-AL15-A019.2202-000016 “Koncerttērpu iegāde Dricānu pagasta vokālajam ansamblim ALMUS”, kas tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Programmu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Projekta ietvaros tika iegādāts koncerttērpu komplekts (11 sieviešu un 1 ansambļa vadītāja koncerttērps) ar mērķi  uzlabot vokālā ansambļa vizuālo koptēlu. Tas sniegs pilnvērtīgāku muzikālo baudījumu gan Dricānu pagasta iedzīvotājiem, gan izbraukumu koncertu apmeklētājiem, jo ansamblis aktīvi iesaistās tradicionālās kultūras saglabāšanas, attīstības un popularizēšanas aktivitātēs.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 2080,00 , no kurām ELFLA publiskais finansējums ir 1872,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 208,00 EUR.

Informāciju sagatavoja Dricānu kultūras biedrības valdes priekšsēdētāja Ināra Orlova, tel.23115550

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Jauni tērpi dramatiskajam kolektīvam “Raudive”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

1.kārta uzņēmējdarbības atbalstam atvērta līdz 30.05.2024.

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa pieteikšanās 1. kārtu uzņēmējdarbības projektiem ar kopējo publisko ELFLA finansējumu 600000 EUR. Pieteikumu iesniegumu pieņemšanas termiņš kārtai ir no 2024.gada...

Tiešsaistes tikšanās kopienu stiprināšanai II

Biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar pieaicinātiem ekspertiem organizē “Viedās trešdienas”. “Viedajās trešdienas” – tās ir tiešsaistes tikšanās zoom platformā katru vai katru otro trešdienu, kur ir lieliska iespēja uzzināt vērtīgo, aktuālo un noderīgo darbam...

Sieviešu tīklošanās un sadarbības veicināšanas pasākums

Š.g. 24.maijā plkst. 17:00 Rēzeknes novada partnerības telpās, Atbrīvošanas alejā 90, norisināsies sabiedriski aktīvo, uzņēmīgo un viedo sieviešu tīklošanās pasākumu „LĪDERE laukos”.  Rēzeknes novada partnerība organizē pirmo sieviešu tīklošanās pasākumu ar mērķi...

Vasaras koncerttērpi vokālajam ansamblim ALMUS

“Rēzeknes novada partnerības” rīkotā atklātā LEADER projektu konkursa rezultātā,  Dricānu kultūras biedrība AUSEKLIS realizēja projektu Nr. 23-01-AL15-A019.2202-000032 "Vasaras koncerttērpu iegāde vokālajam ansamblim ALMUS", kas tika iesniegts Eiropas Savienības...

Skip to content