Sākums $ LEADER projekti $ Ērģeļu skaņu krāsas Dricānu Romas katoļu baznīcā

Ērģeļu skaņu krāsas Dricānu Romas katoļu baznīcā

Apr 5, 2023 | LEADER projekti

Iegūstot finansējumu no biedrības „Rēzeknes novada partnerība” rīkotā atklātā projektu konkursa, tika realizēts projekts Nr.22-01-AL15-A019.2202-000015 “Ērģeļu skaņu krāsas Dricānu Romas katoļu baznīcā”, kas tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Projekta ietvaros tika iegādātas digitālās ērģeles Johannus Opus 255 light un apskaņošanas iekārtas, ar mērķi  attīstīt sakrālā un laicīgā satura kultūras notikumus Dricānu pagasta Romas katoļu baznīcā. Projekta realizācijas rezultātā tiks ieviests daudzveidīgs tematisko, kultūras, atpūtas pasākumu piedāvājums visām vecumu grupām un atbalsts pasākumu rīkošanai, apmeklēšanai.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 9815,13 EUR , no kurām ELFLA publiskais finansējums ir 7967,70 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 894,90 EUR un līdzfinansējums 952,53EUR.

Vairāk informācijas par projektu var uzzināt pie Inetas Veļičko, tālr. 26623970

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Labiekārtots dabas objekts „Mākoņkalns”

Biedrības “Rēzeknes novada partnerība” atklātā LEADER projektu konkursa 11.kārtas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2...

Apsveikums 18.novembrī!

Latvija mums ir viena, bet katra acīs tā izskatās citādāk.Arī Rēzeknes novada partnerības darbības teritorija mūsu kopienai ir viena,bet katrs tajā spēj atrast atšķirīgu izaugsmes virzienu un saskatīt savu attīstības potenciālu. Rēzeknes novada kopienas...

Apstiprināta Partnerības SVVA Stratēģija

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” laika posmā no š.g. janvāra līdz jūlijam izstrādāja Sabiedrības virzītas vietējās attīstības Stratēģiju (SVVA Stratēģiju) 2023.-2027.gada plānošanas periodam, lai piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenotu LEADER pasākumu...

LEADER projektu konkursa 17.kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 17.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija, saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Drošumspēji dejot

2023. gada oktobrī biedrība „Lādiņš” veiksmīgi noslēdza projektu „Drošumspēji dejot” (projekta Nr. Nr.23-01-AL15-A019.2202-000020), kurš tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam...

Skip to content