Sākums $ LEADER projekti $ Ērģeļu skaņu krāsas Dricānu Romas katoļu baznīcā

Ērģeļu skaņu krāsas Dricānu Romas katoļu baznīcā

Apr 5, 2023 | LEADER projekti

Iegūstot finansējumu no biedrības „Rēzeknes novada partnerība” rīkotā atklātā projektu konkursa, tika realizēts projekts Nr.22-01-AL15-A019.2202-000015 “Ērģeļu skaņu krāsas Dricānu Romas katoļu baznīcā”, kas tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Projekta ietvaros tika iegādātas digitālās ērģeles Johannus Opus 255 light un apskaņošanas iekārtas, ar mērķi  attīstīt sakrālā un laicīgā satura kultūras notikumus Dricānu pagasta Romas katoļu baznīcā. Projekta realizācijas rezultātā tiks ieviests daudzveidīgs tematisko, kultūras, atpūtas pasākumu piedāvājums visām vecumu grupām un atbalsts pasākumu rīkošanai, apmeklēšanai.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 9815,13 EUR , no kurām ELFLA publiskais finansējums ir 7967,70 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 894,90 EUR un līdzfinansējums 952,53EUR.

Vairāk informācijas par projektu var uzzināt pie Inetas Veļičko, tālr. 26623970

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Jauni tērpi dramatiskajam kolektīvam “Raudive”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

1.kārta uzņēmējdarbības atbalstam atvērta līdz 30.05.2024.

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa pieteikšanās 1. kārtu uzņēmējdarbības projektiem ar kopējo publisko ELFLA finansējumu 600000 EUR. Pieteikumu iesniegumu pieņemšanas termiņš kārtai ir no 2024.gada...

Tiešsaistes tikšanās kopienu stiprināšanai II

Biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar pieaicinātiem ekspertiem organizē “Viedās trešdienas”. “Viedajās trešdienas” – tās ir tiešsaistes tikšanās zoom platformā katru vai katru otro trešdienu, kur ir lieliska iespēja uzzināt vērtīgo, aktuālo un noderīgo darbam...

Sieviešu tīklošanās un sadarbības veicināšanas pasākums

Š.g. 24.maijā plkst. 17:00 Rēzeknes novada partnerības telpās, Atbrīvošanas alejā 90, norisināsies sabiedriski aktīvo, uzņēmīgo un viedo sieviešu tīklošanās pasākumu „LĪDERE laukos”.  Rēzeknes novada partnerība organizē pirmo sieviešu tīklošanās pasākumu ar mērķi...

Vasaras koncerttērpi vokālajam ansamblim ALMUS

“Rēzeknes novada partnerības” rīkotā atklātā LEADER projektu konkursa rezultātā,  Dricānu kultūras biedrība AUSEKLIS realizēja projektu Nr. 23-01-AL15-A019.2202-000032 "Vasaras koncerttērpu iegāde vokālajam ansamblim ALMUS", kas tika iesniegts Eiropas Savienības...

Skip to content