Sākums $ LEADER projekti $ Bērnu priekam un aktīvai atpūtai

Bērnu priekam un aktīvai atpūtai

Okt 19, 2023 | LEADER projekti

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER projektu “Bērnu priekam un aktīvai atpūtai”.

Projekta mērķis ir palielināt Nautrēnu apvienības potenciālu un pievilcību, uzlabojot pagastu sabiedrisko infrastruktūru ar mūsdienu prasībām atbilstošiem rotaļu laukumiem bērniem.

Projekta kopējās izmaksas ir 37 694,76 EUR. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums ir 33925,28 EUR, Nautrēnu apvienības pārvaldes budžeta līdzfinansējums – 3769,48 EUR.

Projekta ietvaros Nautrēnu apvienības pārvaldes Audriņu, Ilzeskalna, Vērēmu, Nautrēnu un Bērzgales pagastos bērnu rotaļu laukumi papildināti ar jaunām, interesantām iekārtām.

Ilzeskalna, Vērēmu, Nautrēnu un Bērzgales pagastos rotaļu laukumi atrodas pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās. Publiskai lietošanai tie pieejami ārpus iestādes darba laika, t.i, darba dienu vakarpusē, brīvdienās un vasaras brīvdienās, kad iestādes ir slēgtas.

Audriņu pagastā bērnu karuselis uzstādīts pie kultūras nama. Vērēmu pagasta Sondoru ciemā uz pašvaldībai piederošās zemes pie daudzdzīvokļu mājām, pēc iedzīvotāju iniciatīvas, tika uzstādīta tīkla piramīda.

Aicinājums iedzīvotājiem atcerēties, ka par bērnu drošību uz rotaļu iekārtām ārpus pirmsskolas izglītības iestāžu darba laika atbildīgi vecāki. Lūgums pret iekārtām izturēties saudzīgi, nebojāt tās.

Jautru, patīkamu atpūtu rotaļu laukumu apmeklētājiem vēlot,

sagatavoja projektu vadītāja D.Ekimāne

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Labiekārtots dabas objekts „Mākoņkalns”

Biedrības “Rēzeknes novada partnerība” atklātā LEADER projektu konkursa 11.kārtas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2...

Apsveikums 18.novembrī!

Latvija mums ir viena, bet katra acīs tā izskatās citādāk.Arī Rēzeknes novada partnerības darbības teritorija mūsu kopienai ir viena,bet katrs tajā spēj atrast atšķirīgu izaugsmes virzienu un saskatīt savu attīstības potenciālu. Rēzeknes novada kopienas...

Apstiprināta Partnerības SVVA Stratēģija

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” laika posmā no š.g. janvāra līdz jūlijam izstrādāja Sabiedrības virzītas vietējās attīstības Stratēģiju (SVVA Stratēģiju) 2023.-2027.gada plānošanas periodam, lai piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenotu LEADER pasākumu...

LEADER projektu konkursa 17.kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 17.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija, saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Drošumspēji dejot

2023. gada oktobrī biedrība „Lādiņš” veiksmīgi noslēdza projektu „Drošumspēji dejot” (projekta Nr. Nr.23-01-AL15-A019.2202-000020), kurš tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam...

Skip to content