Sākums $ LEADER projekti $ Bērnu priekam un aktīvai atpūtai

Bērnu priekam un aktīvai atpūtai

Okt 19, 2023 | LEADER projekti

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER projektu “Bērnu priekam un aktīvai atpūtai”.

Projekta mērķis ir palielināt Nautrēnu apvienības potenciālu un pievilcību, uzlabojot pagastu sabiedrisko infrastruktūru ar mūsdienu prasībām atbilstošiem rotaļu laukumiem bērniem.

Projekta kopējās izmaksas ir 37 694,76 EUR. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums ir 33925,28 EUR, Nautrēnu apvienības pārvaldes budžeta līdzfinansējums – 3769,48 EUR.

Projekta ietvaros Nautrēnu apvienības pārvaldes Audriņu, Ilzeskalna, Vērēmu, Nautrēnu un Bērzgales pagastos bērnu rotaļu laukumi papildināti ar jaunām, interesantām iekārtām.

Ilzeskalna, Vērēmu, Nautrēnu un Bērzgales pagastos rotaļu laukumi atrodas pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās. Publiskai lietošanai tie pieejami ārpus iestādes darba laika, t.i, darba dienu vakarpusē, brīvdienās un vasaras brīvdienās, kad iestādes ir slēgtas.

Audriņu pagastā bērnu karuselis uzstādīts pie kultūras nama. Vērēmu pagasta Sondoru ciemā uz pašvaldībai piederošās zemes pie daudzdzīvokļu mājām, pēc iedzīvotāju iniciatīvas, tika uzstādīta tīkla piramīda.

Aicinājums iedzīvotājiem atcerēties, ka par bērnu drošību uz rotaļu iekārtām ārpus pirmsskolas izglītības iestāžu darba laika atbildīgi vecāki. Lūgums pret iekārtām izturēties saudzīgi, nebojāt tās.

Jautru, patīkamu atpūtu rotaļu laukumu apmeklētājiem vēlot,

sagatavoja projektu vadītāja D.Ekimāne

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Jauni tērpi dramatiskajam kolektīvam “Raudive”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

1.kārta uzņēmējdarbības atbalstam atvērta līdz 30.05.2024.

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa pieteikšanās 1. kārtu uzņēmējdarbības projektiem ar kopējo publisko ELFLA finansējumu 600000 EUR. Pieteikumu iesniegumu pieņemšanas termiņš kārtai ir no 2024.gada...

Tiešsaistes tikšanās kopienu stiprināšanai II

Biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar pieaicinātiem ekspertiem organizē “Viedās trešdienas”. “Viedajās trešdienas” – tās ir tiešsaistes tikšanās zoom platformā katru vai katru otro trešdienu, kur ir lieliska iespēja uzzināt vērtīgo, aktuālo un noderīgo darbam...

Sieviešu tīklošanās un sadarbības veicināšanas pasākums

Š.g. 24.maijā plkst. 17:00 Rēzeknes novada partnerības telpās, Atbrīvošanas alejā 90, norisināsies sabiedriski aktīvo, uzņēmīgo un viedo sieviešu tīklošanās pasākumu „LĪDERE laukos”.  Rēzeknes novada partnerība organizē pirmo sieviešu tīklošanās pasākumu ar mērķi...

Vasaras koncerttērpi vokālajam ansamblim ALMUS

“Rēzeknes novada partnerības” rīkotā atklātā LEADER projektu konkursa rezultātā,  Dricānu kultūras biedrība AUSEKLIS realizēja projektu Nr. 23-01-AL15-A019.2202-000032 "Vasaras koncerttērpu iegāde vokālajam ansamblim ALMUS", kas tika iesniegts Eiropas Savienības...

Skip to content