Sākums $ LEADER projekti $ Čornajas pagastā blakus Dukstigala līča pludmalei veikta stāvlaukuma izbūve

Čornajas pagastā blakus Dukstigala līča pludmalei veikta stāvlaukuma izbūve

Aug 18, 2022 | LEADER projekti

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” LEADER izsludinātajā projektu konkursā tika atbalstīts projekts ”Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā 5.kārta” (projekta Nr.19-01-AL15-A019.2201-000003).

Ir īstenota projekta otrā daļa “Stāvlaukuma izbūve” Rēzeknes novada Kaunatas apvienības pārvaldes Čornajas pagastā par kopējo summu  16506.26 EUR, kur attiecināmās izmaksas sastāda 16186.78 EUR, publiskais finansējums 90% – 14568.10 EUR, 1938.16 EUR Čornajas pagasta pārvaldes līdzfinansējums.

Projekta mērķis ir uzlabot Čornajas pagasta Dukstigala līča pludmales zonu, izveidojot autostāvvietu, tādejādi nodrošinot kvalitatīvāku pakalpojuma pieejamību, daudzveidību un iespēju atpūtniekiem savus transportlīdzekļus novietot blakus atpūtas zonai.

Sabiedriskā pludmale pie Rāznas ezera Dukstigala līča vasaras periodā ir ļoti populāra atpūtas vieta gan Čornajas ciema, gan apkārtējo pagastu un pilsētu iedzīvotājiem, kā arī tūristiem. Tajā ir pieejami āra trenažieri, lapenes, galdi ar soliem, kā arī futbola un volejbola laukumi.

Projekta ietvaros paredzētos stāvlaukuma izbūves darbus, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” rīkoto iepirkumu un noslēgto līgumu, veica SIA “Siltumtehserviss”. Būvuzraudzību veica SIA “Labo risinājumu fabrika”.

Informāciju sagatavoja: Regīna Trūle,

Kaunatas apvienības pārvaldes projektu koordinatore

tel.64667002, e-pasts: regina.trule@kaunata.lv

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Papildināti tērpu komplekti Lendžu dejotājiem

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Aušanas meistardarbnīcas izveide

2024.gada Vasaras saulgriežos durvis vēra vaļā Gaigalavas pag. Strūžānos izveidotā aušanas darbnīca.  Realizēts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas...

Aužam Gaigalavā!

“Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība” ar Lauku atbalsta dienesta  finansiālo devumu īstenoja Rēzeknes novada partnerības atklātā LEADER projektu konkursa projektu “Aušanas nodarbības”. Nr. 23-01-AL15-A019.2202-000002. Tā mērķis: Rēzeknes novada...

Bērzgalē bērziem būt!

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Skip to content