Sākums $ LEADER projekti $ Atbalstīts projekts tautas tērpu iegādei

Atbalstīts projekts tautas tērpu iegādei

Okt 2, 2022 | LEADER projekti

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde” projekta pieteikumu “Tautas tērpu iegāde Maltas vidusskolas1.-3.klašu    un 8.-9.klašu tautas deju kolektīviem” (Nr. 22-01-AL15-A019.2202-000012), kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu konkursu izsludināja biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.

Maltas vidusskolā dejo skolēni no 1. līdz 12. klasei. 1.-3. klašu dejotāji piedalās galvenokārt skolas pasākumos, jo nav atbilstošu tērpu, lai varētu uzstāties ārpus skolas, tajā skaitā skatēs, kur ir strikti kritēriji tautas tērpiem, tie ir šūti vairāk nekā pirms 20 gadiem un pilnīgi neatbilst skatuves etiķetei un kultūrai. Savukārt vecāko klašu kolektīva dalībnieki ir aktīvi dejotāji, kuri piedalījušies dažādu mērogu pasākumos arī ārpus skolas. Skolēni aug, līdz ar to esošie tērpi ir novecojuši, nolietojušies un nav atbilstoši dalībnieku augumam. Jaunu tautas tērpu iegāde uzlabos deju kolektīvu vizuālo tēlu un dos iespēju nest gan sava kolektīva, gan skolas, gan pašvaldības vārdu visā Latvijā, regulāri piedaloties dažādos pasākumos, skatēs un festivālos.

Projekta ietvaros plānots iegādāties tautas tērpu, tajā skaitā meiteņu svārki (21 gab.), meiteņu garās linu blūzes (21 gab.), meiteņu vilnas zeķes (12 gab.), zēnu bikses (9 gab.), zēnu balti linu krekli (18 gab.), zēnu vilnas zeķes (9 gab.).

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 5151,15 no kurām publiskais finansējums ir EUR 4500,00. Līdzfinansējumu EUR 651,15 nodrošinās pašvaldība.

Vairāk informācijas pie Maltas apvienības projektu vadītājas Irinas Orlovskas, tālr. 64634368

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Pavasarī gastai Partnereibys “LEADER dīnuos”

Rēzeknes novada partnerība uzsāk informatīvu pasākumu organizēšanu “Pavasarī gastai Partnereibys “LEADER dīnuos””. Aicinām dažādu mērķu grupu – jaunos un esošos uzņēmējus, jaunatnes jomā iesaistītos,  pašvaldības pārstāvjus, nevalstiskās organizācijas un kopienas...

Balvai “Dižprojekts 2023” izvirzīta SIA “Safīra L”

Rēzeknes novada partnerība balvai “Dižprojekts 2023” ir izvirzījusi SIA “Safīra L” realizēto LEADER projektu.    SIA “Safīra L” ir viens no nedaudzajiem Rēzeknes novada pārtikas ražošanas uzņēmumiem, kas piesaistot Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku...

Tiešsaistes tikšanās kopienu stiprināšanai

Biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar pieaicinātiem ekspertiem organizē "Viedās trešdienas". “Viedajās trešdienas” – tās ir tiešsaistes tikšanās zoom platformā katru vai katru otro trešdienu, kur ir lieliska iespēja uzzināt vērtīgo, aktuālo un noderīgo darbam...

Jauna brīvdienu māja “Vēja ritmi” Vērēmu pagastā

Īstenots biedrības “Rēzeknes novada partnerība” LEADER projektu konkursa 10.kārtas projekts “Brīvdienu mājas "Vēja ritmi" izveide”, projekta Nr.22-01-AL15-A019.2102-000001. Projekta ietvaros ir iegādāta Moduļu mājiņa, kurā uzstādīta ūdensapgāde un apkures sistēma....

Uzlabota memoriālās mājas saglabātības pakāpe

Rēzeknes novada pašvaldības “Dricānu apvienības pārvalde” ES ELFLA programmas 2014. -2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

Skip to content