Sākums $ LEADER projekti $ Atbalstīts Kaunatas katoļu draudzes baznīcas projekts

Atbalstīts Kaunatas katoļu draudzes baznīcas projekts

Okt 18, 2022 | LEADER projekti

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi Kaunatas katoļu draudzes projektu ”Kaunatas katoļu baznīcas fasādes apdares atjaunošana” Nr.22-01- AL15-A019.2204-000002. Īstenojamā projekta mērķis ir sakrālā mantojama saglabāšana un sakrālā tūrisma pakalpojuma pilnveidošana. Projekts atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam ietvaros, apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.4. „Sakrālā mantojuma saglabāšana” biedrības „Rēzeknes novada partnerība” izsludinātā atklāta konkursa iesniegumu pieņemšanas 11.kārtā. Iepriekšējos gados realizētajos LEADER projektos Kaunatas baznīcai ir nomainīts jumta segums un veikta ēkas iekšējās apdares un altāru atjaunošana. Kā inovatīvs ieguldījums – iegādāts un pieejams apmeklētājiem interaktīvais skārienjūtīgais ekrāns ar baznīcas vēsturisko un informatīvo materiālu, kā arī ievietoti noklausīšanai tieši Kaunatas draudzei raksturīgākie liturģiskie dziedājumi.

Projekta realizācija paredz veikt baznīcas ēkas fasādes apdares atjaunošanu un krāsošanu. Tas kardināli uzlabos Kaunatas baznīcas vizuālo tēlu un veicinās tūristu plūsmas piesaisti sakrālajai kultūrvēsturiskajai celtnei.

Plānotā projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 56336,33 Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 50000, tajā skaitā, publiskais finansējums 90% – EUR 45000. Projekta īstenošanas termiņš ir 2024.gada maijs.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Janīna Kairiša.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Aicinām uz “Kopienu Persilādi 2024” Bebrenē

2024. gada 27. un 28. jūnijā Augšdaugavas novada Bebrenē, Bebrenes muižas kompleksā, notiks otrais Latvijas lauku kopienu un viedo ciemu vasaras forums "Kopienu Persilāde 2024". Pasākuma mērķis ir veicināt kopienu noturības spēju un pašpietiekamību, kā arī stiprināt...

Tautas tērpu iegāde Mākoņkalna folkloras kopai

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

Līderes iedvesmo darīt un veidot dzīvi laukos

Pavasara ziedēšanas pilnbriedā, 2024.gada 24.maijā Rēzeknes novada partnerībā satikās aktīvās kopienas sievietes, lai veicinātu sadarbību un rastu iedvesmu darboties lauku teritorijā. Sarunās ar iedvesmojošām kopienas līderēm, norisinājās pirmais biedrības “Rēzeknes...

Skip to content