Sākums $ LEADER projekti $ Atbalstīts Kaunatas katoļu draudzes baznīcas projekts

Atbalstīts Kaunatas katoļu draudzes baznīcas projekts

Okt 18, 2022 | LEADER projekti

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi Kaunatas katoļu draudzes projektu ”Kaunatas katoļu baznīcas fasādes apdares atjaunošana” Nr.22-01- AL15-A019.2204-000002. Īstenojamā projekta mērķis ir sakrālā mantojama saglabāšana un sakrālā tūrisma pakalpojuma pilnveidošana. Projekts atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam ietvaros, apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.4. „Sakrālā mantojuma saglabāšana” biedrības „Rēzeknes novada partnerība” izsludinātā atklāta konkursa iesniegumu pieņemšanas 11.kārtā. Iepriekšējos gados realizētajos LEADER projektos Kaunatas baznīcai ir nomainīts jumta segums un veikta ēkas iekšējās apdares un altāru atjaunošana. Kā inovatīvs ieguldījums – iegādāts un pieejams apmeklētājiem interaktīvais skārienjūtīgais ekrāns ar baznīcas vēsturisko un informatīvo materiālu, kā arī ievietoti noklausīšanai tieši Kaunatas draudzei raksturīgākie liturģiskie dziedājumi.

Projekta realizācija paredz veikt baznīcas ēkas fasādes apdares atjaunošanu un krāsošanu. Tas kardināli uzlabos Kaunatas baznīcas vizuālo tēlu un veicinās tūristu plūsmas piesaisti sakrālajai kultūrvēsturiskajai celtnei.

Plānotā projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 56336,33 Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 50000, tajā skaitā, publiskais finansējums 90% – EUR 45000. Projekta īstenošanas termiņš ir 2024.gada maijs.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Janīna Kairiša.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Labiekārtots dabas objekts „Mākoņkalns”

Biedrības “Rēzeknes novada partnerība” atklātā LEADER projektu konkursa 11.kārtas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2...

Apsveikums 18.novembrī!

Latvija mums ir viena, bet katra acīs tā izskatās citādāk.Arī Rēzeknes novada partnerības darbības teritorija mūsu kopienai ir viena,bet katrs tajā spēj atrast atšķirīgu izaugsmes virzienu un saskatīt savu attīstības potenciālu. Rēzeknes novada kopienas...

Apstiprināta Partnerības SVVA Stratēģija

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” laika posmā no š.g. janvāra līdz jūlijam izstrādāja Sabiedrības virzītas vietējās attīstības Stratēģiju (SVVA Stratēģiju) 2023.-2027.gada plānošanas periodam, lai piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenotu LEADER pasākumu...

LEADER projektu konkursa 17.kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 17.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija, saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Drošumspēji dejot

2023. gada oktobrī biedrība „Lādiņš” veiksmīgi noslēdza projektu „Drošumspēji dejot” (projekta Nr. Nr.23-01-AL15-A019.2202-000020), kurš tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam...

Skip to content