Sākums $ LEADER projekti $ Pušas ciemā labiekārtota atpūtas vieta un atjaunots dīķis

Pušas ciemā labiekārtota atpūtas vieta un atjaunots dīķis

Aug 5, 2021 | LEADER projekti

Piedaloties Rēzeknes rajona kopienu partnerības LEADER atklātā projektu konkursā, Pušas pagastā tika realizēts projekts “Dīķa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Pušas ciemā” (Nr.19-01-AL15-A019.2201-000007). Tas tika finansiāli atbalstīts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.


Tika veikta publiskās ārtelpas un zaļās zonas sakārtošana Pušas ciemā, radot vietējiem iedzīvotājiem, kā arī ciemiņiem pievilcīgu un ainavisku objektu, kurā pavadīt savu brīvo laiku. Tika radīta pievilcīga vide un veikti ainavas saglabāšanas un veidošanas pasākumi, iekārtota vizuāli pievilcīga atpūtas un izklaides vieta ar estētiski baudāmu apkārtējo ainavu.


Projekta ietvaros ir veikta dīķa tīrīšana un tā apkārtnes, teritorijas labiekārtošanas darbi; iegādāta un uzstādīta pontona laipa; iegādāti un uzstādīti atpūtas soliņi un atkritumu urnas.


Projekta kopējās izmaksas – 10 734,94 EUR, no tām ELFLA publiskais finansējums ir 8 546,84EUR. Līdzfinansējumu 2 188,10 EUR nodrošināja pašvaldība.

Plašāka informācija pie projekta vadītāja Viktora Afanasjeva, tālr. 25444094

 Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Pavasarī gastai Partnereibys “LEADER dīnuos”

Rēzeknes novada partnerība uzsāk informatīvu pasākumu organizēšanu “Pavasarī gastai Partnereibys “LEADER dīnuos””. Aicinām dažādu mērķu grupu – jaunos un esošos uzņēmējus, jaunatnes jomā iesaistītos,  pašvaldības pārstāvjus, nevalstiskās organizācijas un kopienas...

Balvai “Dižprojekts 2023” izvirzīta SIA “Safīra L”

Rēzeknes novada partnerība balvai “Dižprojekts 2023” ir izvirzījusi SIA “Safīra L” realizēto LEADER projektu.    SIA “Safīra L” ir viens no nedaudzajiem Rēzeknes novada pārtikas ražošanas uzņēmumiem, kas piesaistot Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku...

Tiešsaistes tikšanās kopienu stiprināšanai

Biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar pieaicinātiem ekspertiem organizē "Viedās trešdienas". “Viedajās trešdienas” – tās ir tiešsaistes tikšanās zoom platformā katru vai katru otro trešdienu, kur ir lieliska iespēja uzzināt vērtīgo, aktuālo un noderīgo darbam...

Jauna brīvdienu māja “Vēja ritmi” Vērēmu pagastā

Īstenots biedrības “Rēzeknes novada partnerība” LEADER projektu konkursa 10.kārtas projekts “Brīvdienu mājas "Vēja ritmi" izveide”, projekta Nr.22-01-AL15-A019.2102-000001. Projekta ietvaros ir iegādāta Moduļu mājiņa, kurā uzstādīta ūdensapgāde un apkures sistēma....

Uzlabota memoriālās mājas saglabātības pakāpe

Rēzeknes novada pašvaldības “Dricānu apvienības pārvalde” ES ELFLA programmas 2014. -2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

Skip to content