Sākums $ LEADER projekti $ Kaunatas pagastā labiekārtota atpūtas vieta pie Rāznas ezera

Kaunatas pagastā labiekārtota atpūtas vieta pie Rāznas ezera

Aug 23, 2021 | LEADER projekti

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā tika atbalstīts projekts Nr.19-01-AL15-A019.2201-000004 “Saglabāsim un popularizēsim Rāznas ezeru”.


Projekta ietvaros ciemā “Astici” pie ūdenstorņa, Rāznas ezerā, tika izvietoti PVC pontoni, kāpnes un pārgājiena tiltiņš, uzstādīti soli un zviļņi, kas stiprināti pie pontona un kalpo vieglākai un drošākai piekļuvei ezeram. Tika sakārtota Rāznas ezera krasta pašvaldības piederīgā zemes josla, uzlabota dabas objekta apsaimniekošana un sakārtota pludmale, uzlabota atpūtas teritorijas pieejamība.


Projekta mērķis ir piesaistīt vairāk tūristu, veicināt teritorijas popularizēšanu, veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvā atpūtā, uzlabot tūrisma nozares uzņēmējdarbību.


Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 19414.09, attiecināmās izmaksas EUR 12930.06, publiskais finansējums 90% jeb EUR 11637.05, Rēzeknes novada pašvaldības Vides fonda projekta atbalsts EUR 6232.00 un Kaunatas pagasta pārvaldes līdzfinansējums EUR 1545.04. Pamatojoties uz veikto tirgus izpēti un noslēgto sadarbības līgumu, projekta paredzētos darbus veica SIA “Ekostandarts Tehnoloģijas”.

Informāciju sagatavoja: R.Trūle,
Kaunatas pagastu apvienības projektu koordinatore
64667002, info@kaunata.lv

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Pavasarī gastai Partnereibys “LEADER dīnuos”

Rēzeknes novada partnerība uzsāk informatīvu pasākumu organizēšanu “Pavasarī gastai Partnereibys “LEADER dīnuos””. Aicinām dažādu mērķu grupu – jaunos un esošos uzņēmējus, jaunatnes jomā iesaistītos,  pašvaldības pārstāvjus, nevalstiskās organizācijas un kopienas...

Balvai “Dižprojekts 2023” izvirzīta SIA “Safīra L”

Rēzeknes novada partnerība balvai “Dižprojekts 2023” ir izvirzījusi SIA “Safīra L” realizēto LEADER projektu.    SIA “Safīra L” ir viens no nedaudzajiem Rēzeknes novada pārtikas ražošanas uzņēmumiem, kas piesaistot Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku...

Tiešsaistes tikšanās kopienu stiprināšanai

Biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar pieaicinātiem ekspertiem organizē "Viedās trešdienas". “Viedajās trešdienas” – tās ir tiešsaistes tikšanās zoom platformā katru vai katru otro trešdienu, kur ir lieliska iespēja uzzināt vērtīgo, aktuālo un noderīgo darbam...

Jauna brīvdienu māja “Vēja ritmi” Vērēmu pagastā

Īstenots biedrības “Rēzeknes novada partnerība” LEADER projektu konkursa 10.kārtas projekts “Brīvdienu mājas "Vēja ritmi" izveide”, projekta Nr.22-01-AL15-A019.2102-000001. Projekta ietvaros ir iegādāta Moduļu mājiņa, kurā uzstādīta ūdensapgāde un apkures sistēma....

Uzlabota memoriālās mājas saglabātības pakāpe

Rēzeknes novada pašvaldības “Dricānu apvienības pārvalde” ES ELFLA programmas 2014. -2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

Skip to content