Sākums $ LEADER projekti $ Čornajas pagastā uzstādīts putnu vērotāja slēpnis

Čornajas pagastā uzstādīts putnu vērotāja slēpnis

Jūl 7, 2021 | LEADER projekti

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” LEADER izsludinātajā projektu konkursā tika atbalstīts projekts Nr.19-01-AL15-A019.2201-000003 ”Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā 5.kārta”.


Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 25230.74, attiecināmās izmaksas EUR 24736.76, publiskais finansējums 90% jeb EUR 22263.08 un EUR 2967.66 Čornajas pagasta pārvaldes līdzfinansējums. No tā:


1. Putnu vērotāja slēpnis EUR 8724.48.
2. Stāvlaukuma izbūve EUR 15973.86.
3. Būvuzraudzība EUR 532.40.


Ir īstenota projekta pirmā daļa “Putnu vērotāja slēpņa uzstādīšana” Čornajas pagastā par kopējo summu EUR 8724.48.


Projekta mērķis ir uzlabot Čornajas pagasta Dukstigala līča pludmales zonu, izveidojot autostāvvietu un uzstādot putnu vērošanas slēpni, nodrošinot kvalitatīvāku pakalpojuma pieejamību un daudzveidību.


Projekta ietvaros Rāznas ezera Dukstigala līcī tika uzstādīts putnu vērotāja slēpnis. Līcī dzīvo un ligzdo daudzas putnu sugas, dažas no tām ir aizsargājamas. Putnu vērošana ir ļoti interesanta un noderīga nodarbība apkārtējās faunas zināšanu papildināšanai vai vienkārši brīvā laika patīkamai pavadīšanai gan pieaugušajiem, gan ģimenēm ar bērniem. Nokļūt un apskatīt putnu vērotāja slēpni varēs ar laivu (peldlīdzekli). Sīkāka informācija, griežoties Čornajas pagasta pārvaldē.


Projekta ietvaros paredzētos darbus, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” rīkoto iepirkumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu un noslēgto līgumu Nr.5.2/7 veica individuālais komersants “Lapsiņas – K”.

Informāciju sagatavoja: R.Trūle,
Kaunatas pagastu apvienības projektu koordinatore
64667002, info@kaunata.lv

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Pavasarī gastai Partnereibys “LEADER dīnuos”

Rēzeknes novada partnerība uzsāk informatīvu pasākumu organizēšanu “Pavasarī gastai Partnereibys “LEADER dīnuos””. Aicinām dažādu mērķu grupu – jaunos un esošos uzņēmējus, jaunatnes jomā iesaistītos,  pašvaldības pārstāvjus, nevalstiskās organizācijas un kopienas...

Balvai “Dižprojekts 2023” izvirzīta SIA “Safīra L”

Rēzeknes novada partnerība balvai “Dižprojekts 2023” ir izvirzījusi SIA “Safīra L” realizēto LEADER projektu.    SIA “Safīra L” ir viens no nedaudzajiem Rēzeknes novada pārtikas ražošanas uzņēmumiem, kas piesaistot Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku...

Tiešsaistes tikšanās kopienu stiprināšanai

Biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar pieaicinātiem ekspertiem organizē "Viedās trešdienas". “Viedajās trešdienas” – tās ir tiešsaistes tikšanās zoom platformā katru vai katru otro trešdienu, kur ir lieliska iespēja uzzināt vērtīgo, aktuālo un noderīgo darbam...

Jauna brīvdienu māja “Vēja ritmi” Vērēmu pagastā

Īstenots biedrības “Rēzeknes novada partnerība” LEADER projektu konkursa 10.kārtas projekts “Brīvdienu mājas "Vēja ritmi" izveide”, projekta Nr.22-01-AL15-A019.2102-000001. Projekta ietvaros ir iegādāta Moduļu mājiņa, kurā uzstādīta ūdensapgāde un apkures sistēma....

Uzlabota memoriālās mājas saglabātības pakāpe

Rēzeknes novada pašvaldības “Dricānu apvienības pārvalde” ES ELFLA programmas 2014. -2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

Skip to content