Sākums $ LEADER projekti $ Rogovkā aicina aktīvi sportot

Rogovkā aicina aktīvi sportot

Okt 5, 2018 | LEADER projekti

Biedrības ‘’Rogovkīši” īstenotā projektā “Kustēsimies kopā!” ietvaros iegādāts sporta inventārs 4559,90 EUR vērtībā: galda tenisa robots, āra tenisa galds, četri galda tenisa galdi, desmit galda tenisa raketes un to somas, galda tenisa bumbiņu komplekts, 14 norobežojošās barjeras, trīs novusa galdi ar aprīkojumu, trīs darti (šautriņu mešanas komplekti) un galda futbols.

Visa mācību gada garumā divreiz nedēļā interesenti tiek aicināti Nautrēnu vidusskolas sporta zālē pilnveidot savu meistarību šajos sporta veidos treneres Mārītes Zubko vadībā. Nodarbības notiks trešdienās 16.00 – 18.00 un svētdienās 11.00 – 13.00.

13. oktobrī 10.00 notiks sacensības galda tenisā, novusā un šautriņu mešanā.

Laipni aicināti visi sportot gribētāji, arī citu pagastu iedzīvotāji!

Projekts iesniegts un atbalstīts biedrības “Rēzekens rajona kopienu partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā, ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Marija Mazure,
Biedrības “Rogovkīši” valdes locekle

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ELFLA...

Viedu ideju meklējumos “Sēlijas salās”

Šī gada 5.septembrī Rēzeknes novada partnerība organizēja pieredzes apmaiņas semināru “Sēlijas kopienas un viedie ciemi - LEADER programmas ieguldījumu to tapšanā un stiprināšanā”, lai iedvesmotos un gūtu viedas idejas, kas stiprinātu Rēzeknes novada kopienu,...

LEADER projektu konkursa 16. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 16.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

LEADER projektu konkursa 15. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 15.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Skip to content