Sākums $ LEADER projekti $ “BĀKA” aicina vērot ūdensputnus un dabu!

“BĀKA” aicina vērot ūdensputnus un dabu!

Okt 5, 2018 | LEADER projekti

Ir realizēts Rēzeknes novada pašvaldības ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā LEADER projektu konkursa ietvaros iesniegtais projekts „Inventāra iegāde ŪTAC “Bāka”” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000008).

Projekta mērķis ir veicināt ŪTAC “Bāka” piedāvāto bezmaksas pakalpojumu attīstību, uzlabojot jau esošo infrastruktūru – papildinot publiskā interneta piekļuves punkta sniegtās iespējas un izveidojot jaunu iespēju putnu un dabas izzināšanā, iegadājoties daudzfunkcionālo lāzerprinteri, spoguļkameru, binokļus un sauszemes teleskopu.

Projekta abas daļas ir noslēgušās. Pirmajā daļā tika iegādāts printeris un spoguļkamera. Otrajā – inventārs putnu un dabas vērošanas vajadzībām – sauszemes teleskops un 9 binokļi. Teleskops tiks uzstādīts uz “Bākas” jumta skatu platformas, tas radīs nepieciešamo infrastruktūru, lai putnu vērotāju grupas un citi interesanti var pilnvērtīgi izbaudīt un izzināt ūdensputnu ligzdošanu Kvāpānu dīķos un Lubāna ezerā. Binokļus putnu vērošanai izsniegs centra darbinieki, teleskops būs pieejamas 24h dienā bez maksas.

Projekta kopējais budžets ir 4486.84 Eur (ar PVN), tai skaitā ES finansējums 90% jeb 4038.15 Eur, pašvaldības līdzfinansējums – 448.69 Eur.

ŪTAC “Bāka” vadītāja Agnese Ceirule (26663358, baka@rezeknesnovads.lv)

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Labiekārtots dabas objekts „Mākoņkalns”

Biedrības “Rēzeknes novada partnerība” atklātā LEADER projektu konkursa 11.kārtas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2...

Apsveikums 18.novembrī!

Latvija mums ir viena, bet katra acīs tā izskatās citādāk.Arī Rēzeknes novada partnerības darbības teritorija mūsu kopienai ir viena,bet katrs tajā spēj atrast atšķirīgu izaugsmes virzienu un saskatīt savu attīstības potenciālu. Rēzeknes novada kopienas...

Apstiprināta Partnerības SVVA Stratēģija

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” laika posmā no š.g. janvāra līdz jūlijam izstrādāja Sabiedrības virzītas vietējās attīstības Stratēģiju (SVVA Stratēģiju) 2023.-2027.gada plānošanas periodam, lai piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenotu LEADER pasākumu...

LEADER projektu konkursa 17.kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 17.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija, saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Drošumspēji dejot

2023. gada oktobrī biedrība „Lādiņš” veiksmīgi noslēdza projektu „Drošumspēji dejot” (projekta Nr. Nr.23-01-AL15-A019.2202-000020), kurš tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam...

Skip to content