Sākums $ Jaunumi $ 1.kārta uzņēmējdarbības atbalstam atvērta līdz 30.05.2024.

1.kārta uzņēmējdarbības atbalstam atvērta līdz 30.05.2024.

Mai 14, 2024 | Jaunumi

Pieteikumu iesniegumu pieņemšanas termiņš kārtai ir no 2024.gada 30.aprīļa līdz 2024.gada 30.maijam. Lauku atbalsta dienesta (LAD) www.lad.gov.lv Elektroniskās pieteikšanas sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA Stratēģijas mērķa “Vietējās ekonomikas attīstība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībās:
R1.1. “Uzņēmējdarbības attīstība” 
R1.2. “Lauku biļete” ar darījumdarbības plāna īstenošanu 

Pilns sludinājuma teksts pieejams Partnerības mājas lapā  un Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.  

Aicinām par savas idejas atbilstību konsultēties, sazinoties ar SVVA Stratēģijas administratīvo vadītāju
Inetu Elksni (tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknesparnteriba.lv).

Plašāka informācija biedrībā “Rēzeknes novada partnerība”, Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē, kā arī mājas lapā: www.rezeknespartneriba.lv, sadaļā LEADER 2023-2027/ sludinājumi un Noderīgi.

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Aicinām uz “Kopienu Persilādi 2024” Bebrenē

2024. gada 27. un 28. jūnijā Augšdaugavas novada Bebrenē, Bebrenes muižas kompleksā, notiks otrais Latvijas lauku kopienu un viedo ciemu vasaras forums "Kopienu Persilāde 2024". Pasākuma mērķis ir veicināt kopienu noturības spēju un pašpietiekamību, kā arī stiprināt...

Tautas tērpu iegāde Mākoņkalna folkloras kopai

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

Līderes iedvesmo darīt un veidot dzīvi laukos

Pavasara ziedēšanas pilnbriedā, 2024.gada 24.maijā Rēzeknes novada partnerībā satikās aktīvās kopienas sievietes, lai veicinātu sadarbību un rastu iedvesmu darboties lauku teritorijā. Sarunās ar iedvesmojošām kopienas līderēm, norisinājās pirmais biedrības “Rēzeknes...

Skip to content