Sākums $ Jaunumi $ Apsveikums vasaras saulgriežos

Apsveikums vasaras saulgriežos

Jūn 22, 2023 | Jaunumi

Saules enerģijas piepildītus Līgo svētkus!

Vasaras saulgrieži ir maģisks un tradīcijām apvīts laiks. Ieskatieties dažās tradīcijās, kuras rada  radošu atmosfēru, veicina ideju ģenerēšanu un projektu rakstīšanu.

Izrotājiet māju ar jebkādiem dabā pieejamiem zaļumiem, ziediem un meijām, lai uzņemtu dabas enerģiju un veidotu mierpilnu vidi.

Saulgriežos saplūciet vībotnes un iedzeriet uz miegu vismaz 5 dienas pēc kārtas,  viedām un kreatīvām idejām.

Saulgriežos pabeidziet projektus, kas iesākti un pamesti pusratā.  Lai sev godīgi varat pateikt “Es šo projektu noslēdzu”.

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Papildināti tērpu komplekti Lendžu dejotājiem

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Aušanas meistardarbnīcas izveide

2024.gada Vasaras saulgriežos durvis vēra vaļā Gaigalavas pag. Strūžānos izveidotā aušanas darbnīca.  Realizēts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas...

Aužam Gaigalavā!

“Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība” ar Lauku atbalsta dienesta  finansiālo devumu īstenoja Rēzeknes novada partnerības atklātā LEADER projektu konkursa projektu “Aušanas nodarbības”. Nr. 23-01-AL15-A019.2202-000002. Tā mērķis: Rēzeknes novada...

Bērzgalē bērziem būt!

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Skip to content