Sākums $ Jaunumi $ Aicinām piedalīties aptaujā

Aicinām piedalīties aptaujā

Mai 17, 2023 | Jaunumi

Rēzeknes novada partnerība turpina darbu pie sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādes 2023.-2027.gadam, lai piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenot LEADER pasākumu savā darbības teritorijā.

Partnerībai ir ļoti svarīgs Rēzeknes novada uzņēmēju, jauniešu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju padomju interešu pārstāvju viedoklis par sadarbības iespējām, dalības nepieciešamību dažādos starpteritoriālos un  starptautiskos projektos un aktivitātēs.

Tikai 7- 10 minūtes Jūsu veltītā laika ir liela vērtība mūsu darbam turpmākajos piecos gados. Lūdzu, aizpildiet aptauju, atverot saiti https://www.visidati.lv/aptauja/2013154774/. Anketa ir anonīma, un tajā iegūtie dati tiks izmantoti tikai rezultātu analīzei apkopotā veidā.

Aktuālā informācija par stratēģijas izstrādes gaitu pieejama Rēzeknes novada partnerības mājaslapā www.rezeknespartneriba.lv  un sociālajos tīklos facebook /rezeknespartneriba.lv un instagram/rezeknespartneriba.

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Papildināti tērpu komplekti Lendžu dejotājiem

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Aušanas meistardarbnīcas izveide

2024.gada Vasaras saulgriežos durvis vēra vaļā Gaigalavas pag. Strūžānos izveidotā aušanas darbnīca.  Realizēts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas...

Aužam Gaigalavā!

“Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība” ar Lauku atbalsta dienesta  finansiālo devumu īstenoja Rēzeknes novada partnerības atklātā LEADER projektu konkursa projektu “Aušanas nodarbības”. Nr. 23-01-AL15-A019.2202-000002. Tā mērķis: Rēzeknes novada...

Bērzgalē bērziem būt!

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Skip to content