Sākums $ Jaunumi $ Nodarbību cikla “Tūrisma pakalpojuma veidošanas ABC” 4.nodarbība “Naktsmītņu pakalpojumi tūrismā”

Nodarbību cikla “Tūrisma pakalpojuma veidošanas ABC” 4.nodarbība “Naktsmītņu pakalpojumi tūrismā”

Apr 10, 2022 | Jaunumi

Nodarbību cikla “Tūrisma pakalpojuma veidošanas ABC” 4.nodarbība “Naktsmītņu pakalpojumi tūrismā”

Klātienes praktiskais seminārs: 26.04.2022.

Norises vieta: viesu mājā “Zaļā sala”, Rēzeknes novads, Griškānu pag., Litavnieki

Mērķis: iepazīstināt dalībniekus ar teorētisko un praktisko bāzi kvalitatīva un mūsdienīgi funkcionējoša, ērta naktsmītņu piedāvājuma veidošanai, izpratni, kas jāņem vērā veidojot, uzturot un uzlabojot mūsdienīgu naktsmītņu  pakalpojumu.

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji vai potenciālie tūrisma piedāvājuma veidotāji. 

Ko uzņēmējs iegūs: informāciju un izpratni par jēdzieniem un būtību, kas ietver divu Latvijā populāru tūrisma veidu – naktsmītņu pakalpojumu pamatjautājumiem: pakalpojumu specifika, plānošana, veidošana, drošība, reklāma, situācija Latgalē. Kur meklēt un kā lietot praktisku noderīgu nepieciešamo informāciju savas idejas realizācijas gaitā, kādas platformas/mobilās aplikācijas lietot maršrutu karšu veidošanai un reklamēšanai. Pirmā palīdzība un risku novēršana naktsmītņu pakalpojumu sfērā.

Seminārs ir bezmaksas.

Semināru vadīs: Līga Kondrāte, tūrisma jomas eksperte, savā pieredzē dalīsies Rita Tērauda, viesu mājas “Zaļā sala” saimniece.

Semināra moderators: Ligita Karvele e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

Pieteikšanās veidlapa: ŠEIT

Darba kārtība

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ELFLA...

Viedu ideju meklējumos “Sēlijas salās”

Šī gada 5.septembrī Rēzeknes novada partnerība organizēja pieredzes apmaiņas semināru “Sēlijas kopienas un viedie ciemi - LEADER programmas ieguldījumu to tapšanā un stiprināšanā”, lai iedvesmotos un gūtu viedas idejas, kas stiprinātu Rēzeknes novada kopienu,...

LEADER projektu konkursa 16. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 16.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

LEADER projektu konkursa 15. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 15.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Skip to content