Biedrības biedri tiek aicināti uz ikgadējo biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” biedru kopsapulci, kas notiks šī gada 28. martā plkst. 13.00 (Rēzeknes novada pašvaldības ēkas mazajā zālē, Rēzeknē).

 

Darba kārtības projekts:

 

1. Kopsapulces atklāšana, kvoruma noteikšana, kopsapulces vadītāja un protokolista ievēlēšana, balsu skaitītāju ievēlēšana;
2. Atskaite par 2018.gada pārskatu;
3. SVVA Stratēģijas 2015.-2020. gadam īstenošana (LEADER projekti);
4. Starptautiskie un starpteritoriālie projekti (Partnerības projekti);
5. Plānotās aktivitātes 2019.gadā (aktivitāšu kalendārs);
6. Citi jautājumi.

 

Plašāka informācija: info@rezeknespartneriba.lv vai pa tālruni 26363497.

Biedrības biedri tiek aicināti uz ikgadējo biedrības "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" kopsapulci, kas notiks šī gada 23.martā, plkst.10.00 (Rēzeknes novada pašvaldības ēkas 4.st. zālē, Rēzeknē).

 

Darba kārtībā:

 

1. Kopsapulces atklāšana, kvoruma noteikšana, kopsapulces vadītāja un protokolista ievēlēšana, balsu skaitītāju ievēlēšana;
2. Atskaite par 2017.gada pārskatu;
3. SVVA Stratēģijas 2015.-2020. gadam īstenošana;
4. Starptautiskie un starpteritoriālie projekti;
5. Statūtu grozījumi;
6. Rēzeknes rajona kopienu partnerības lēmējinstitūcijas nolikuma grozījumi;
7. Plānotās aktivitātes 2018.gadā;
8. Citi jautājumi.

 

Plašāka informācija: info@rezeknespartneriba.lv vai pa tālruni 26363497.

Biedrības biedri tiek aicināti uz ikgadējo biedrības "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" kopsapulci, kas notiks šī gada 1.martā, plkst.10.00 Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē (kamīnzālē, 4.st.).

 

Darba kārtībā:


1. Informācija par biedrības darbību 2016.gadā.
2. Atskaite par biedrības gada pārskatu.
3. Statūtu grozījumu apstiprināšana.
4. Jaunu biedru uzņemšana.
5. Citi aktuālie jautājumi.

 

Plašāka informācija: info@rezeknespartneriba.lv vai pa tālruni 26363497.

 

Ar praktiskām apmācību metodēm šī gada 21. jūnijā biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” biedriem notika seminārs par projektu un komandas vadīšanu. Apmācību semināru apmeklēja 15 biedri, darbojoties gan individuālo, gan darba grupu uzdevumu veikšanā. Atklājot apmācības, rīta aplī dalībnieki dalījās pieredzē par līdzšinējo iegūto pieredzi projektu vadībā, kā arī citām savām aktivitātēm un prasmēm. Dalībnieku iepazīšanas laikā iegūtā informācija bija noderīga komandas veidošanā un lomu sadalīšanā.

Lasīt tālāk...