Sākums $ 2015-2020 $ Sadarbības projekti $ Notiks konference “Sakrālais tūrisms – resursi, sadarbība, potenciāls”

Notiks konference “Sakrālais tūrisms – resursi, sadarbība, potenciāls”

Jūl 7, 2023 | Sadarbības projekti

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” īsteno 2019. gādā apstiprināto starpvalstu sadarbības projektu “Sakrālā kultūras mantojuma renesanse”, kur projekta sadarbības partneri ir septiņas Spānijas vietējās rīcības grupas. Projekta mērķis ir attīstīt un veicināt sakrālo un kultūras tūrismu reģionā, izceļot reģiona kultūras vērtības un ieviešot inovācijas gan Latvijā, gan Spānijā.

Minētā projekta ietvaros, biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” š.g. 12.jūlijā organizē konferenci “Sakrālais tūrisms – resursi, sadarbība, potenciāls”. Konference norisināsies no plkst. 11.00 līdz 14.00 Viļānu sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzes klostera ēkā.

Konferences tēmas: 

  • Starpvalstu projekta sadarbības aktivitātes
  • LEADER programmas atbalsts sakrālā tūrisma attīstībai
  • Sakrālā tūrisma piedāvājums Latgalē un Rēzeknes novadā
  • Valsts un pašvaldības ieguldījums sakrālā mantojuma saglabāšanā un infrastruktūras attīstībā
  • Diskusija par sakrālā tūrisma piedāvājuma izveidi un sadarbības iespējām

Sīkāk par pasākuma norisi ŠEIT

Projekts tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros un saskaņā ar Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.–2020.gadam.

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Jauni tērpi dramatiskajam kolektīvam “Raudive”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

1.kārta uzņēmējdarbības atbalstam atvērta līdz 30.05.2024.

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa pieteikšanās 1. kārtu uzņēmējdarbības projektiem ar kopējo publisko ELFLA finansējumu 600000 EUR. Pieteikumu iesniegumu pieņemšanas termiņš kārtai ir no 2024.gada...

Tiešsaistes tikšanās kopienu stiprināšanai II

Biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar pieaicinātiem ekspertiem organizē “Viedās trešdienas”. “Viedajās trešdienas” – tās ir tiešsaistes tikšanās zoom platformā katru vai katru otro trešdienu, kur ir lieliska iespēja uzzināt vērtīgo, aktuālo un noderīgo darbam...

Sieviešu tīklošanās un sadarbības veicināšanas pasākums

Š.g. 24.maijā plkst. 17:00 Rēzeknes novada partnerības telpās, Atbrīvošanas alejā 90, norisināsies sabiedriski aktīvo, uzņēmīgo un viedo sieviešu tīklošanās pasākumu „LĪDERE laukos”.  Rēzeknes novada partnerība organizē pirmo sieviešu tīklošanās pasākumu ar mērķi...

Vasaras koncerttērpi vokālajam ansamblim ALMUS

“Rēzeknes novada partnerības” rīkotā atklātā LEADER projektu konkursa rezultātā,  Dricānu kultūras biedrība AUSEKLIS realizēja projektu Nr. 23-01-AL15-A019.2202-000032 "Vasaras koncerttērpu iegāde vokālajam ansamblim ALMUS", kas tika iesniegts Eiropas Savienības...

Skip to content