Sākums $ 2015-2020 $ Sadarbības projekti $ Norisinājās starpvalstu sadarbības projekta pieredzes apmaiņas pasākumi

Norisinājās starpvalstu sadarbības projekta pieredzes apmaiņas pasākumi

Jūl 14, 2023 | Sadarbības projekti

Ar mērķi Rēzeknes novadā sekmēt sakrālā tūrisma attīstību šī gada jūlija vidū biedrība “Rēzeknes novada partnerība” organizēja konferenci “Sakrālais tūrisms – resursi, sadarbība, potenciāls”. Konferencē piedalījās tūrisma jomas profesionāļi, valsts un pašvaldību speciālisti, nevalstisko organizāciju biedri un vietējo kopienu reliģisko draudžu locekļi. Savā pieredzē par sakrālā tūrisma veidošanas izaicinājumiem dalījās vietējo rīcības grupu pārstāvji no Spānijas, kas Rēzeknes novadā viesojās projekta “Sakrālā kultūras mantojuma renesanse” ietvaros.

Lai palīdzētu rast jaunus risinājumus sakrālā tūrisma attīstībai reģionā, partnerība kopā ar septiņām Spānijas vietējās rīcības grupām īsteno starpvalstu sadarbības projektu “Sakrālā kultūras mantojuma renesanse”. Projekta ietvaros no šī gada 12. līdz 14.jūlijam Rēzeknes novadā viesojās 15 cilvēku grupa no Spānijas, pārstāvot sešas no septiņām projektā iesaistītajām vietējām rīcības grupām. Vizītes laikā sadarbības partneri iepazina Rēzeknes novadā īstenotos LEADER projektus un ar savu pieredzi dalījās starptautiskajā konferencē “Sakrālais tūrisms – resursi, sadarbība, potenciāls”.

Konferences ievaros tās dalībniekiem tika sniegta informācija par LEADER programmas atbalsta iespējām sakrālā tūrisma veidošanai, esošajiem un potenciālajiem sakrālā tūrisma maršrutu piedāvājumiem Latgalē un Rēzeknes novadā, kā arī par valsts un pašvaldību ieguldījumu sakrālā tūrisma infrastruktūras attīstībā. Ar mērķi rast jaunus risinājumus un veidot sadarbības modeļus sakrālā tūrisma attīstībai reģionā, konferences noslēgumā norisinājās paneļdiskusija “Sakrālā tūrisma piedāvājuma izstrāde un sadarbības iespējas”.

Kā vienas no būtiskākajām konferences atziņām sakrālā tūrisma attīstības veicināšanā, dalībnieki norādīja ilgtspējīgas pieejas veidošanu sakrālā tūrisma pārvaldībā, saglabāšanā un pieejamības nodrošināšanā, kā arī ieinteresēto pušu sadarbības nozīmīgumu, integrējot sakrālo objektu piedāvājumu ne tikai kā atsevišķu tūrisma maršruta pieturvietu, bet arī iekļaujot kultūras pasākumu norisē.

Lai iepazītos ar sadarbības partneru no Spānijas labās prakses piemēriem un gūtu idejas sakrālā tūrisma attīstībai Rēzeknes novadā, projekta ietvaros šī gada septembrī delegācija no Rēzeknes novada dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Spāniju.

Pieredzes apmaiņas pasākumu norises fotogaleriju var skatīt šeit.

Projekts Nr. 18-00-A019.333-000020 “Sakrālā kultūras mantojuma renesanse” tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros un saskaņā ar Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.–2020.gadam. Projekta mērķis ir attīstīt un veicināt sakrālo un kultūras tūrismu reģionā, izceļot reģiona kultūras vērtības un ieviešot inovācijas.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Laura Ieviņa

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Papildināti tērpu komplekti Lendžu dejotājiem

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Aušanas meistardarbnīcas izveide

2024.gada Vasaras saulgriežos durvis vēra vaļā Gaigalavas pag. Strūžānos izveidotā aušanas darbnīca.  Realizēts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas...

Aužam Gaigalavā!

“Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība” ar Lauku atbalsta dienesta  finansiālo devumu īstenoja Rēzeknes novada partnerības atklātā LEADER projektu konkursa projektu “Aušanas nodarbības”. Nr. 23-01-AL15-A019.2202-000002. Tā mērķis: Rēzeknes novada...

Bērzgalē bērziem būt!

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Skip to content