Sākums $ 2015-2020 $ Sadarbības projekti $ Klātienes praktiskais seminārs “Aprites ekonomikas principi ražošanas uzņēmumā pēc z/s “Liepkalns” piemēra”

Klātienes praktiskais seminārs “Aprites ekonomikas principi ražošanas uzņēmumā pēc z/s “Liepkalns” piemēra”

Mai 25, 2022 | Sadarbības projekti

Klātienes praktiskais seminārs “Aprites ekonomikas principi ražošanas uzņēmumā pēc z/s “Liepkalns” piemēra

Kad: 30.05.2022. plkst.10:00-15:30

Norises vieta: semināra sākums z/s Liepkalns, Kļasica, Ilzeskalna pag., Rezeknes novads

Semināra tēmas: Uzņēmuma ekokartēšana, Uzņēmuma apritīguma novērtējums, Ekokartēšanas un novērtējuma rezultātu izmantošana jaunu ideju radīšanai 

Mērķauditorija: Latgales reģiona esošie vai topošie uzņēmēji, attīstības plānošanas speciālisti.

Seminārs ir bezmaksas.

Semināru vadīs: dr.sc.ing Jana Simanovska, biedrības “Ekodizaina kompetences centrs” vadītāja, un dr.biol. Ulla Milbreta, neirozinātņu doktore, jaunuzņēmumu veidotāja, mājas restorāna īpašniece. Pasniedzējas lielu uzmanību velta tam, lai semināros iegūtās zināšanas dalībnieki būtu praktiski izmantojamas.

Semināra moderators: Sandra Igaune, tel. 29122990, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

Pieteikšanās veidlapa: ŠEIT

Darba kārtība

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ELFLA...

Viedu ideju meklējumos “Sēlijas salās”

Šī gada 5.septembrī Rēzeknes novada partnerība organizēja pieredzes apmaiņas semināru “Sēlijas kopienas un viedie ciemi - LEADER programmas ieguldījumu to tapšanā un stiprināšanā”, lai iedvesmotos un gūtu viedas idejas, kas stiprinātu Rēzeknes novada kopienu,...

LEADER projektu konkursa 16. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 16.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

LEADER projektu konkursa 15. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 15.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Skip to content